knjizara.com
Osnivačka i druga akta privrednih društava

Milovan Milić (autor)

Osnivačka i druga akta privrednih društava
rasprodato

Polazeći od Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu hartijama od vrednosti i drugih finansijskih instrumenatai Zakona o registraciji privrednih subjekata , kao i drugih zakona koji su komplementarni sa Zakonom o privrednim društvima, pripremljena je knjiga ""Osnivačka i druga akta privrednih društava "", koja se predstavlja stručnoj, poslovnoj i naučnoj javnosti.

r> Knjiga ""Osnivačka i druga akta privrednih društava po Zakonu o privrednim društvima"", pre svega, uređuje: osnivanje privrednih društava, upravljanje privrednim društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka u ortačkim i komanditnim društvima, članova društva u društvima sa ograničenom odgovornošću i akcionara u akcionarskim društvima, uključujući i jednočlana društva kapitala, i prestanak privrednih društava.

Knjiga, ""Osnivačka i druga akta privrednih društava "", nudi modele ovih akata kao jedne od mogućih modela osnivačkih i drugih akata privrednih društava, koja sadrže potpuna i alternativna rešenja koja mogu biti inspirativna i koja mogu da podstaknu na kreativnost u pripremi osnivačkih i drugih akata privrednih društava.

Napominjemo da knjiga ""Osnivačka i druga akta privrednih društava"" kao prilog sadrži i sam Zakon o privrednim društvima sa registrom pojmova.
"

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Privredna društva , Trgovinsko pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2008; latinica; 24 cm; 591 str.; 978-86-7889-320-9;