Ogledi iz kognitivne lingvistike

Petar Vučković (autor)

Ogledi iz kognitivne lingvistike

440 din

U korpu

Prvi u nizu od devet ogleda naslovljen je O terminu kognitivna lingvistika i pokušaj je da prikaže hronologiju upotrebe navedenog termina, kao i da objasni razliku između «implicitne» i «eksplicitne» definicije kognitivne lingvistike, pri čemu beleži njen put od kognitivne gramatike, preko gramatike prostora do samog termina kognitivna lingvistika. Ovaj osvrt na genezu pojma svakako je u vezi sa razvitkom same discipline, kao i sa definisanjem opsega teorije kognitivne lingvistike.

Ogledi od drugog do osmog - Značenje i kognitivna lingvistika, O referencijalnom značenju, O prenošenju značenja, Značenje i veštačka inteligencija, O proučavanju figurativnog značenja, Forma i značenje - odraz su autorovog stava da je kognitivna lingvistika «svojevrsna priča o semantici», ali svakako i činjenice da je najveći deo istraživanja u kognitivnoj lingvistici prvenstveno usmeren na semantiku. U navedenim ogledima razmatraju se pitanja o mestu značenja u lingvističkim proučavanjima u okviru različitih modela u kognitivnoj lingvistici, o problemu referencijalne funkcije prirodnih jezika, o značenju identifikacije lingvističkih mehanizama u procesu prenošenja značenja, o proučavanju figurativnog značenja poređenjem teorije pojmovnih metafora i teorije integrisanja pojmova, koje obuhvataju različite aspekte metaforičke konceptualizacije.Esej Značenje i veštačka inteligencija govori o određenom stepenu kompatibilnosti između kognitivne lingvistike i veštačke inteligencije, u tom smislu što bi rezultati proučavanja u domenu veštačke inteligencije doprineli i sveobuhvatnijem proučavanju značenja. Problem odražavanja korelacije forme i značenja na jezik, tema je ogleda Forma i značenje. O lingvističkim pravilima predstavlja analizu i poređenje koncepta lingvističkih pravila u dva lingvistička modela, generativnom i kognitivnom.I najzad, poslednji ogled O poreklu jezika, pokušaj je sažetog pregleda teorija o poreklu jezika. Navodi se religiozno tumačenje postanka jezika, teorija Žan-Žak Rusoa, potom grupa evolucionih teorija, a poseban naglasak autor stavlja na teorije o poreklu jezika u okviru kognitivne lingvistike Fokonijea i Vildgena.Autor zbirke sažeto je i pregledno dao prikaz važnog perioda u razvitku kognitivne lingvistike, koji se odnosi na pomeranje težišta istraživanja od kognitivne psihologije ka kibernetici i neurobiologiji u vanlingvističkim disciplinama, a u lingvistici od semantike ka morfologiji, sintaksi, usvajanju jezika i istorijskoj lingvistici. Postepeno uključivanje novih vanlingvističkih ali prirodno srodnih disciplina, kao i njihovo odražavanje ne samo prevashodno na semantiku, već i na druge lingvističke discipline, ogleda se u izboru tema kao i njihovoj obradi. Autorovo temeljno poznavanje generativne lingvistike, semantike i naravno najnovijih tokova u kognitivnoj nauci, za to je bio neophodan uslov.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Kognitivna lingvistika , Teorija saznanja
Ostali naslovi iz oblasti: Filologija i lingvistika

Izdavač: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava; 2006; Broširani povez; latinica; 21 cm; 155 str.; 978-86-85821-06-6;