Oduzimanje imovine kriminalcima

Tatjana Lukić (autor)

Oduzimanje imovine kriminalcima

rasprodato

Ova knjiga je jedna vrsta monografije i predstavlja više od komentara Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/08), jer je autor - dr Tatjana Lukić, izložila i iskustva drugih zemalja, koje su, znatno pre Srbije, donele i uspešno primenjuju ovakav zakon.

Tema je kompleksno obrađena zahvaljujući upotrebi različitih metoda: teorijskog, pozitivnopravnog, istorijskog i komparativnog.

Svestrano su sagledana sva važna pitanja koja su vezana za problematiku oduzimanja imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela i njenog odnosa sa drugim srodnim ustanovama, tako da su izložene odredbe i drugih zakona koji su u vezi sa konkretnim članom predmetnog zakona. Na kraju knjige su dati brojni primeri (preko 120) iz naše sudske prakse, kao i presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji se tiču oduzimanja imovine stečene krivičnim delima.

Knjiga sadrži dva dela, i to:

Prvi deo: 1. Konfiskacija imovine, oduzimanje imovinske koristi i privremeno oduzimanje imovinske koristi u Srbiji, 2. Privremeno oduzimanje predmeta i imovinske koristi u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala, 3. Posebna ovlašćenja nadležnih organa u cilju oduzimanja nezakonitog prihoda, 4. Neka pitanja oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim delom sporna u sudskoj praksi, 5. Pranje novca, 6. Finansijska istraga, 7. Oduzimanje imovine stečene krivičnim delom - uporednopravna rešenja.

Drugi deo: 1. Komentar Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i 2. Sudska praksa (iz naše sudske prakse i presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu)

Napomena: Ukoliko dođe do promena u propisima na CD-u, svaki kupac ovog izdanja će dobiti NOVI- ažuriran CD.

OVU KNjIGU PREPORUČUJEMO: tužiocima, sudijama, advokatima kao i službenicima državnih organa - MUP, BIA, Ministarstvima pravde, odbrane i finansija (poreskoj policiji i budžetskoj inspekciji), pravnoj službi Opština, policijskih stanica, kao i bankarskom sektoru.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim delom
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2009; ćirilica; 24 cm; 284 str.; 978-86-7889-326-1;