knjizara.com
O duhu
Hajdeger i pitanje

Žak Derida (autor)

O duhu
rasprodato

"Govoriću o utvarama, o plamenu i o pepelima."
Ovo su prve reči predavanja o Hajdegeru /Heidegger/; njima započinje ova sveska. Predavanje isprobava jedan novi put: ni "interni" komentar, niti optužba zasnovana na "spoljašnjim" dokumentima, ma koliko su i komentar i optužba, u svojim granicama, neophodni.
I dalje je reč o nacizmu ? o promišljanju nacizma uopšte i Hajdegerovog nacizma. Ali i o "politikama duha", o objavama "krize duha" i "slobode duha" kako se tada govorilo, a što se i danas hoće suprotstaviti onome nečovečnom (nacizmu, fašizmu, totalitarizmu, materijalizmu, nihilizmu itd.). No, upravo u

Rektorskom govoru (1933) Hajdeger ispevava himnu duhu. Šest godina ranije on je bio odlučio da "izbegava" tu reč, da bi je potom okružio navodnicima. Šta se dogodilo? Zbog čega to nikada nije primećeno? Kao i danas, prizivanje duha je htelo da bude nekakvo promišljanje sudbine Evrope. Na taj način je odjekivala rečitost velikih evropskih "duhova" poput Valerija /Valéry/, Huserla /Hisserl/ ili drugih ? za njih je "politika" manje nevina nego što se to često veruje.
U srcu svoje tradicije evropske filozofije, morali i religije dele svoj diskurs, oni ga razmenjuju sa Hajdegerovim diskursom kada on imenuje duh. Šta činiti sa tom podelom i tom razmenom? Da li možemo da ih prekinemo? Da li to treba da radimo? U Hajdegorovom vatrenom jeziku reč je o Dobru i Zlu, o Prosvećenosti i Plamenu, o duhu: Geist je Plamen, kaže Hajdeger. Knjiga O duhu ima dva žarišta. Iako, 1933, Hajdeger slavi duh čiju je reč, do tada, hteo da "izbegava", to prvo krivljenje nema oblik "okreta" (Kehre) koji fascinira komentatore. Ono, međutim, zbog toga nije manje odlučno. Kasnije, drugo krivljenje toliko izmešta privilegiju pitanja da ga sada smatra "pobožnošću mišljenja". Pitanje pitanja ostaje suspendovano, drži se u jemstvu nekog pristajanja koje mora da mu prethodi. Da, jemstvo [gage], angažman [engagement] ili zalog [gageure] pred ambisom. Šta se događa kada to postane "etika" ili "politika"? Čemu se, kome se kaže da?

Smatrali smo prikladnim da knjizi O duhu. Hajdeger i pitanje (1987) ovde pridružimo dva teksta koja su napisana nešto pre same knjige, ali koja su s njom u najužoj vezi: Polna razlika, ontološka razlika (Geschlecht I) [1983], Hajdegerova ruka (Geschlecht II) [1985].

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Filozofi , Postmoderna , Studije roda
Ostali naslovi iz oblasti: Filozofija

Izdavač: Centar za ženske studije; 2006; latinica; 22 cm; 168 str.; 86-86513-02-6;