knjizara.com
Naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma sa osnovama konceptualizacije naučnog istraživanja

Bojan Ševo, Dragan Tančić (autor)

Naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma sa osnovama konceptualizacije naučnog istraživanja
rasprodato

Naucni pristup terorizmu, drzavnom terorizmu i zrtvama, sa primerima i konvencijama o teorizmu, naucnim projektom kako se ove pojave naucno istrazuju i sl.

Od posebnog znacaja je prikaz konceptualizacije naucnog istrazivanja sa etapama i fazama ovih pojava, kako se opazaju ove pojave i kako se one istrazuju. Ovim radom na veoma iscrpan i sistematizovan način su naučno istražena savremena naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma i osnove naučnog istraživanja terorizma i žrtava terorizma u savremenim društvenim, političkim i naučnim uslovima.

NJihove postavke imaju dva bitna svojstva. S jedne st

rane, prikazana su savremena naučna shvatanja terorizma i žrtava terorizma, sa osvrtom i na saznanja iz relativno bliže prošlosti, pri čemu su detaljno prikazane mnoge definicija terorizma i žrtava terorizma, a potom je data i politikološka definiciju terorizma, koja odgovara svim zahtevima i pravilima naučnog definisanja.

S druge strane, na koncizan i metodološki korektan način, prezentirana je mogućnost i potrebu primene konceptualizacije naučnih istraživanja u nauci o terorizmu, pri čemu je posebno značajna razrada modela naučnog istraživanja terorizma i žrtava terorizma.

Ova studija, čitaocima, studentima osnovnih i posdiplomskih studija fakulteta društvenih nauka, fakulteta bezbednosti i dr., umnogome će biti korisna i iz razloga što su autori prikazali i projekat o terorizmu ( na osnovu kog se može i praktično naučiti kako treba da se rade i po kojoj proceduri naučni projekti iz oblasti nauke o terorizmu) kao i jedan broj konvencija o terorizmu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Terorizam , Suzbijanje , Viktimologija
Ostali naslovi iz oblasti: Sociologija

Izdavač: Dragan Tančić - izdavač:Bojan Ševo - izdavač; 2007; 978-86-910047-0-5;