knjizara.com
Mathcad 13 u matematici i vizuelizaciji
Mathcad edukacija, istraživanje operacija, inženjerstvo, posebne oblasti, vizuelne forme

Duško Letić, Ivana Berković, Tatjana Petrov, Branko Davidović (autor)

Mathcad 13 u matematici i vizuelizaciji
rasprodato

Knjiga MATHCAD 13 u matematici i vizuelizaciji upućuje čitaoca na metodološki pristup u sferi kompjuterskog rešavanja matematičkih problema. Ovakav pristup je nedovoljno zastupljen u univerzitetskoj ili drugoj literaturi kod nas.

Osnovno o programu Mathcad:

Mathcad je matematički program koji se primenjuje za tehničke proračune, analizu i vizuelizaciju podataka, grafičku prezentaciju, numeričku simulaciju, razvoj algoritama i programa i verifikaciju dobijenih rešenja.

Kome je namenjen program Mathcad:

Namenjen je prvenstveno: matematičarima, inženjerima, studentima i istraživačima iz raznih egzaktnih ili društvenih oblasti. Teme koje su ob

uhvaćene u knjizi: Autor knjige na koncizan i pragmatičan način obrađuju izabrane teme matematičkog modeliranja i njihovog rešavanja raspoloživim ili novo-razvijenim kompjuterskim metodama.

Integralnim tekstom o “kompjuterskoj matematici i vizuelizaciju” su obuhvaćene sledeće funkcije Mathcad-a:

Beselove funkcije, Funkcije kompleksnih brojeva, Funkcije za fitovanje, Regresiona analiza i uglađivanje trendova, Funkcije za rešavanje diferencijalnog i integralnog računa, Tipovi izraza, Baze podataka i pristup fajlovima iz okruženja, Finansijske funkcije, Furijeove transformacije, Kreiranje grafike (vektorske, rasterske i animacijske), Hiperbolične funkcije, Procesiranje slika, Funkcije interpolacije i predviđanja, Otklanjanje grešaka, Logaritamske i eksponencijalne funkcije, Funkcije pretraživanja, Teorija brojeva / kombinatorika, Funkcije kontinuuma, Funkcije gustine verovatnoće, Funkcije raspodele verovatnoće, Funkcije slučajnih brojeva, Rešavanje sistema jednačina, Sortiranje numeričkih podataka, Specijalne funkcije, Statistika i verovatnoća, Nizovi, Trigonometrijske funkcije, Operacije zaokruživanja, Korisničke funkcije, Vektori i matrice, Funkcije transformacije "malog talasa".

Kratak sadržaj:

Knjiga je obrazložena kroz sedamnaest poglavlja i to:

* Uvod u Mathcad procesiranje
* Aritmetika i algebra
* Vektori i matrice
* Algebarske relacije
* Sistemi mera
* Programiranje
* Diferencijalni i integralni račun
* Grafika
* Vizuelizacija podataka
* Animacija
* Verovatnoća i statistika
* Ekonomija i finansije
* Specijalne funkcije
* Prelazak na verzije Mathcad-a 11, 12 I 13
* Istraživanje operacija
* Inženjerstvo
* Posebne oblasti

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Primena računara , Računarsko programiranje , Računarski programi
Ostali naslovi iz oblasti: Računari

Izdavač: Kompjuter biblioteka; 2007; latinica; 978-86-7310-398-3;