knjizara.com
Java 2 - JDK 5
od početka ...

Ajvor Horton (autor)

Java 2 - JDK 5
2090 din
Stara cena: 2200 din
U korpu

Novo izdanje knjige Ivora Hortona Od početka... Java 2, JDK 5 predstavlja iscrpan i pristupačan udžbenik za savladavanje programskog jezika Java i Java 2 platforme. Ova knjiga pruža najbitnija znanja o razvijanju programa korišćenjem platforme Java 2 Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) ili njenih kasnijih verzija.

Ciljna grupa
Čitajući ovu knjigu upoznaćete se sa programskim jezikom Java, ali i sa mnoštvom tema koje će vam kao Java programeru veoma koristiti. Knjigu smo osmislili tako da o Java programiranju učite na pažljivo osmišljen i logičan način, pa ćete u svakoj novoj etapi moći da proširite znanja koja ste stekli u prethodnoj. Posebnu draž ovoj

knjizi daje lak i jasan stil izlaganja, koji od čitaoca ne zahteva veliko programersko predznanje. Nadalje, u poglavljima gde je potrebno da (pre obrade date teme) čitalac ima znanja o nekoj oblasti (npr. HTML ), daje se sažetak u kom su kratko i jasno opisani ti pojmovi, uz upućivanje na odgovarajuću literaturu i resurse na vebu gde se mogu naći potpuni podaci.

Knjiga je podeljena u dvadeset pet poglavlja u kojima se pregledno i detaljno opisuju svi važni aspekti programskog jezika Java. Knjigom su obuhvaćene osnove programiranja u Javi (kao i objektno-orijentisanog programiranja i programiranja uopšte), programi, podaci, konstante i promenljive, grananje i petlje, nizovi, klase, nasleđivanje, interfejsi, izuzeci, tokovi podataka, ulaz/izlaz, serijalizacija i deserijalizacija, generički tipovi i kolekcije, datumi i pseudoslučajni brojevi, niti i višenitno programiranje, programiranje grafičkog interfejsa, programiranje štampanja, rad sa XML-om i rad sa bazama podataka. Tu su još dva dodatna poglavlja, koja sadrže ključne reči Jave i pregled izvršenja aritmetičkih operacija na računaru. Na kraju knjige nalazi se indeks. Knjiga je orijentisana ka praktičnom radu čitalaca.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Računarski programski jezici , Internet , Programiranje , Računarski programi , Java
Ostali naslovi iz oblasti: Računari

Izdavač: CET; 2006; latinica; 24 cm; 1466 str.; 86-7991-299-9;