Komercijalno i investiciono bankarstvo

Predrag Kapor (autor)

Komercijalno i investiciono bankarstvo

rasprodato

Ova knjiga namenjena je svima onima koji žele da obogate svoja znanje iz oblasti bankarstva, kao i finansijskih usluga povezanih sa bankarstvom i da se detaljnije upoznaju sa savremenim svetskim trendovima u ovom domenu. Tu se pre svega misli na zaposlene u bankama i drugim finansijskim institucijama, investicionim fondovima, brokersko-dilerskim preduzećima, studente osnovnih i master studija fakulteta ekonomskog profila, ali i na sve one koji žele da više saznaju o ovoj interesantnoj i dinamičnoj oblasti.

Poslednjih dvadesetak godina, verovatno ni u jednoj privrednoj oblasti, osim informatike i telekomunikacija, nije bilo toliko velikih promena i novina, kao u oblasti finansija, što se neminovno odrazilo i na samo bankarstvo. Može se reći da tradicionalno bankarstvo, koje je u svetu dominiralo do sedamdesetih godina prošlog veka, više ne postoji u svom ranijem obliku. Sve ovo je uslovilo potrebu da se stručna literatura iz ove oblasti osavremeni i obogati novim trendovima. Značajne promene poslednjih godina u bankarskom poslovanju u Srbiji su, takođe, nametnule potrebu da se neki aspekti posebno objasne i analiziraju.Koncepcijski, ova knjiga je osmišljena tako da posebno obrađuje oblast komercijalnog bankarstva (drugo poglavlje), a posebno oblast investicionog bankarstva (treće i četvrto poglavlje), kako bi se jasno ukazalo na njihove specifičnosti, tako da se ovoj materiji posvećuje najveći deo ove monografije, posebno kada se radi o investicionom bankarstvu o kome se kod nas do sada relativno malo pisalo. Za one koji nemaju prethodna saznanja iz oblasti bankarstva, radi lakšeg praćenja materije, u prvom poglavlju se prezentuju osnove bankarstva i bankarskog poslovanja, a u petom se sažeto obrađuje materija univerzalnog bankarstva i finansijskih konglomerata , dok se u šestom poglavlju obrađuje materija bankarstva u Srbiji. U svakom poglavlju se navodi veliki broj primera iz savremene teorije i prakse u raznim oblastima bankarstva i finansija, kako bi se čitaocima, koji za to imaju interes, pružila dodatna saznanja. Osnovni sadržinski delovi knjige su: Osnove bankarstva i bankarskog poslovanja, Komercijalno bankarstvo, Ivesticiono bankarstvo i poslovi sa hartijama od vrednosti, Investiciono bankarstvo u postupku merdžera i akvizicija kompanija, Univerzalno bankarstvo i bankarsko-finansijski konglomerati, Bankarstvo i poslovanje sa hartijama od vrednosti u Srbiji i prilog: Zakon o bankama.Recezenti: Prof. dr Nataša Cvetković i Prof. dr Mirko Kulić.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Bankarsko poslovanje
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Poslovni biro; 2008; Broširani povez; latinica; 25 cm; 240 str.; 978-86-7889-306-3;