Kancerogeni u radnoj i životnoj sredini

Vukašin D. Radmilović (autor)

Kancerogeni u radnoj i životnoj sredini

rasprodato

Po prvi put na jednom mestu sabrana su najnovija dostignuća i preporuke međunarodnih i domaćih kompetentnih organizacija o propisima o kancerogenim materijama.U prvom delu publikacije obrađena su poglavlja: Socijalno-medicinski značaj malignih oboljenja kod nas i u svetu; Mehanizam kancerogeneze; Međunarodni program evaluacije kancerogenog rizika kod ljudi i kancerogeni u radnoj sredini.U poglavlju o mehanizmu kancerogeneze navedene su teorije o mehanizmu kancerogenog delovanja pojedinih hemikalija ili njihovih grupa.U trećem poglavlju date su glavne aktivnosti Međunarodne agencije za istraživanje raka i navedena je u celini nova evaluacija iz 1994. godine od 783 kancerogena.

Navedeni su registri kancerogena u radnoj sredini i glavni organi na kojima kancerogeni iz radne sredine ispoljavaju efekat. Kod svakog kancerogena navedeni su njihovi izvori, količine i glavne delatnosti gde se oni javljaju.Date su maksimalno dozvoljene koncentracije u vazduhu radne sredine i tolerantni nivoi u vazduhu životne sredine, vodi za piće i u hrani. Takođe, navedene su mere za redukciju rizika od izlaganja kancerogenima.Zasigurno je da će se naći brojni čitaoci: ekolozi svih profila, lekari opšte i medicine rada, inženjeri zaštite na radu, tehnolozi i hemičari uposleni u industriji, inspektori ekologije, sanitarni inspektori i inspektori rada.


Ostali naslovi iz oblasti: Medicina

Izdavač: Velarta; 2. izdanje, 2002; Broširani povez; latinica; 24 cm; 171 str.; 86-7138-117-X;