Dreamweaver UltraDev 4

Ray West, Tom Muck (autor)

Dreamweaver UltraDev 4

rasprodato

Osnovno o knjizi:
Najbitnije veštine za početnike
Napravite i objavite web aplikacije sa aktivnim podacima
Učitajte datoteke iz Fireworksa i ostalih aplikacija
Izaberite optimalnu bazu podataka za server, potrebe web sajta i korisnika
Napravite visokofunkcionalne stranice koristeći ugradjene objekte i akcije
Eksperti za Dreamweaver UltraDev i projektanti web aplikacija
Besplatni kod on-line
Najbitnije veštine za početnike

Usvojite moćnu kombinaciju veština potrebnih za uspešno korišćenje Dreamweavera UltraDev 4.

Knjiga "Dreamweaver UltraDev 4: vodič za početnike" obezbedjuje odličan pristup u obuci korisnika za izradu web sajtova, bez obzira na njihov nivo poznavanja rada sa Dreamweaverom, a pored toga daje i objašnjenje širokog spektra alata za rad i pretraživanje baza podataka koje ima Dreamweaver UltraDev 4. Koristite odlične tehnike za razvoj web aplikacija i koristite jezike kao što su: ASP, JSP i ColdFusion. Naučite da organizujete višestruke sajtove i rukujete njima, bez obzira na njihov serverski model. Ova korisna knjiga sadrži sve instrukcije vezane za planiranje i izradu web sajtova ? plus pretraživanje i snimanje podataka, kao i manipulaciju podacima ? u cilju izrade kompleksnih, sveobuhvatno upotrebljivih, profesionalnih web sajtova.

O autorima:
Ray West je stručnjak za razvoj web aplikacija za velika preduzeća i potpredsednik i CIO firme WorkAble Solutions, Inc., kompanije koja je specijalizovana za web administriranje saveza medicinskih ustanova.
Thomas Muck je stručnjak za razvoj web aplikacija za firmu Integram u kojoj je odgovoran za razvoj mogućnosti elektronske prodaje, kako sa strane korisnika, tako i ovih poslova unutar firme. Ako želite više informacija o autorima i Dreamweaveru UltraDev, posetite sajt www.basic-ultradev.com.

Ovaj priručnik za početnike namenjen je lakom učenju, a čine ga:
- Poglavlja ? Svaka tema je podeljena na logična poglavlja, što je idealno za učenje pojedinačnih stavki
- Ciljevi ? Svako poglavlje počinje objašnjenjem specifičnih veština koje ćete posedovati na kraju tog poglavlja
- Odeljci pod nazivom "Pitajte stručnjake" ? Deo sa pitanjima i odgovorima prepun je dodatnih informacija i interesantnih komentara
- Jednominutna provera ? Deo namenjen brzoj proveri napredovanja u odredjenoj materiji
- Napomene uz sintaksu ? Ovaj deo donosi primere koda odredjene sintakse sa komentarima interesantnih tačaka u njemu ? i to za svaku objašnjavanu tehniku
- Projekti ? Vežbe koje se nalaze u svakom poglavlju imaju za cilj da pokažu kako da se primeni ono što ste naučili
- Glavne provere ? Na kraju svakog poglavlja nalazi se glavna provera stečenog znanja: postoje pitanja sa kratkim odgovorima, sa biranjem ponudjenih opcija, popunjavanjem dela odgovora koji nedostaje, ali i zahtevom za pisanje jednostavnijeg koda
Kratak sadržaj:
I deo
Početak rada sa UltraDevom
Poglavlje 1: Kako funkcioniše Web
Poglavlje 2: Radna okolina UltraDeva
Poglavlje 3: Kreiranje Web stranice
Poglavlje 4: Kreiranje Web sajta
Poglavlje 5: Planiranje sajta
II deo
Kreiranje Web aplikacija UltraDevom
Poglavlje 6: Dodavanje sadržaja sajtu
Poglavlje 7: Najvažnije komponente jezika
Poglavlje 8: Kreiranje baze podataka
Poglavlje 9: Izbor baze podataka i povezivanje sa njom
Poglavlje 10: SQL primer
III deo
Rad sa podacima
Poglavlje 11: Prikaz podataka
Poglavlje 12: Pretraživanje podataka
Poglavlje 13: Navigacija po slogovima
Poglavlje 14: Kreiranje dimačkih formulara
Poglavlje 15: Unos, ažuriranje i brisanje podataka
Poglavlje 16: Registrovanje korisnika, prijava i bezbednost sajta
IV deo
Dodavanje naprednih karakteristika sajtu
Poglavlje 17: Dodaci (ekstenzije) i upravljanje dodacima
Poglavlje 18: Detektovanje grešaka na sajtu
V deo
Dodaci
Dodatak A:Odgovori na testove provere materije
Index


Ostali naslovi iz oblasti: Internet, mreže

Izdavač: Kompjuter biblioteka; 2002; Broširani povez; latinica; 24 cm; 442 str.; 86-7310-120-4;