knjizara.com
Anksiozni poremećaji - stanja patološkog straha

Predrag Kaličanin (autor)

Anksiozni poremećaji - stanja patološkog straha
najavljeno

U ovoj publikaciji je reč o svim oblicima patološkog straha, tj. o anksioznim poremećajima u najširem smislu tog pojma.Patološki oblici straha, predstavljaju veoma česte i može se reći najčešće psihičke poremećaje. Istovremeno treba istaći da su ova osećanja, bez obzira na to da li su u granicama normalnog ili patološkog, od ogromnog uticaja na život čoveka.Iz dana u dan i sve brže, ranije poznatim pripadaju sve nove informacije o biološkim, psihološkim i socijalnim aspektima anksioznih poremećaja. Sve veće bogatstvo ovih informacija ostaje, međutim, u nesrazmeri sa kvalitetom njihove sinteze i pokušaja da se ovi poremećaji kao i problemi vezani za njih u celini tj. holistički obuhvate i osv

etle. Kada je reč o razlikovanju normalnog od patološkog važno je pitanje kriterijuma i instrumenata kojima se ovaj problem razrešava.Zbog nepostojanja objektivnih i pouzdanih dijagnostičkih kriterijuma, sudbina pacijenta često zavisi od subjektivnog stava lekara. Taj stav u velikoj meri određuje da li će pacijent započeti opravdano ili neopravdano svoju karijeru psihijatrijskog bolesnika a često i kako će teći i kako će se završiti.Aktuelnost anksioznih poremećaja potencira i to što su ovi psihički poremećaji danas u našoj sredini u znatnom porastu. Stanovništvo Jugoslavije već dosta dugo živi pod intenzivnim hroničnim stresom. Najčešća posledica hroničnog stresa su baš ovi psihički poremećaji.Važno je napomenuti da je autoru uspelo da jednostavnim ali interesantnim izlaganjem približi čitaocu ovu zanimljivu ali komplikovanu materiju i učini je dostupnom ne samo psihijatrima i lekarima rauličitih disciplina već i širokom krugu čitalačke publike.


Ostali naslovi iz oblasti: Medicina

Izdavač: Velarta; 1996; Tvrd povez; latinica; 24 cm; 259 str.; 86-7138-016-5;