Access 2000 priručnik za programere

Mike Gilbert, Paul Litwin, Ken Getz (autor)

Access 2000 priručnik za programere

rasprodato

Access 2000 Prirucnik za programere, ciji su autori Litvin, Gec i Gilbert, medunarodno priznati kao vrhunski strucnjaci u ovoj oblasti, detaljno objašnjava sve aspekte projektovanja Accessovih aplikacija za profesionalnu namenu. Knjiga obiluje prakticnim primerima, koje su autori pažljivo izabrali da bi ilustrovali efikasna i elegantna rešenja problema s kojima se projektanti svakodnevno suocavaju.Knjiga objašnjava:
- Razvijanje ADP datoteka koje rade sa SQL Serverovim ili MSDE podacima
- Rešavanje problema istovremenog pristupa podacima u višekorisnickom okruženju pomocu uskladištenih procedura
- Pravljenje stranica za pristup podacima koje omogucavaju prikazivanje i ažuriranje Jetovih, MSDE i SQL Serverovih podataka
- Proveravanje ispravnosti podataka, povezivanje stranica sa izvorima podataka i korišcenje skriptova radi postizanja dinamickih HTML efekata na stranicama za pristup podacima.
- Prosledivanje ulaznih i izlaznih parametara uskladištenim procedurama pomocu ADO objekata


SADRŽAJ
Predgovor
Uvod
Poglavlje 1: Šta je novo u Accessu 2000
Poglavlje 2: Razvijanje aplikacija u Accessu
Poglavlje 3: Projektovanje klijent/server aplikacija
Poglavlje 4: Projektovanje baza podataka na SQL Serveru
Poglavlje 5: Pravljenje uskladištenih procedura i okidaca
Poglavlje 6: Korišcenje ADO objekata sa podacima na serveru
Poglavlje 7: Razvoj ADP aplikacija
Poglavlje 8: Zaštita aplikacije
Poglavlje 9: Replikovanje
Poglavlje 10: Pravljenje stranica za pristup podacima
Poglavlje 11: Skriptovi za stranice za pristup podacima
Poglavlje 12: Office Web komponente
Poglavlje 13: Access kao Web klijent
Poglavlje 14: Objavljivanje Accessovih podataka na Webu
Poglavlje 15: Upravljanje izvornim kodom
Poglavlje 16: Priprema za instaliranje i distribuiranje aplikacija
Dodatak A: Redikova konvencija za dodeljivanje imena, verzija 6
Dodatak B: VBA i VBScript
Indeks


Ostali naslovi iz oblasti: Baze podataka

Izdavač: Mikro knjiga; 2001; Broširani povez; latinica; 23,5 cm; 808 str.; 86-7555-159-2;