knjizara.com
Trgovinski menadžment

Goran Petković, Stipe Lovreta (autor)

Trgovinski menadžment
3840 din
U korpu

U knjizi se iz različitih uglova istražuju savremeni problemi kojima je preokupiran menadžment trgovinskog preduzeća. Težište je na strategijskom pristupu menadžmentu trgovinskog preduzeća na globalnom tržištu. Autor je veoma široko područje menadžmenta aplicirao na uslove konkretnog trgovinskog preduzeća. Za te svrhe bilo je neophodno da se istraže najnoviji tokovi u teoriji i praksi organizacije, marketinga, finansija i ostalih segmenata menadžmenta. Glavni zadatak je bio da se iz širokog spektra pitanja koje pokreće savremeni menadžment odaberu ona koja u najvećoj meri odslikavaju specifičnosti trgovinskog preduzeća. Oslonac u tome autor

je imao istražujući praksu velikog broja trgovinskih preduzeća u razvijenim tržišnim privredama. Zahvaljujući izloženom pristupu knjiga je naišla na dobar prijem u široj naučnoj i stručnoj javnosti. Na to ukazuje i činjenica da je knjiga nagrađena od Fondacije "Mark-plan" kao "najbolji objavljeni udžbenik, naučni rad ili stručno delo iz oblasti marketinga autoru iz redova nastavnog osoblja Ekonomskog fakulteta u Beogradu" za 1995. godinu.U knjizi su izloženi aktuelni tokovi u funkcionisanju trgovine razvijenih tržišnih privreda. Ukazuje se na stvaranje visokokonkurentskih i saturiranih tržišta. Poseban deo knjige posvećen je integralnom menadžmentu u trouglu produktivnosti, profitabilnosti i konkurentnosti trgovinskog preduzeća. Aktuelnost istraživanja produktivnosti, zajedno sa profitabilnošću i konkurentnošću, potenciranju tokovi u razvijenim tržišnim privredama. U nameri da se celovito sagleda poslovno okruženje istražena je problematika koja se odnosi na etička i pravna ograničenja slobode trgovinskog preduzetništva. Trgovinski biznis posmatra se i kroz prizmu rešavanja sve složenijih pitanja menadžmenta prodaje. Tako ovo štivo postaje interesantno ne samo za menadžment trgovinskog preduzeća, već i za menadžment prodaje proizvodnog preduzeća i za preduzetništvo u celokupnom tercijarnom sektoru privrede.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Trgovina
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija , , Menadžment

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2021; Broširani povez; latinica; 24 cm; 642 str.; 978-86-403-1691-0;