Teorija bilansa

Jovan M. Ranković (autor)

Teorija bilansa

3728 din

U korpu

Osim proširenja i promena sadržine u ovom izdanju izvršene su značajne izmene u sistematizaciji, sračunate pre svega na uspostavljanje redosleda u kome su jasno podvojeni: opšta pitanja (osnove) bilansiranja, problematika redovnog godišnjeg zaključka, konsolidovanja godišnjih zaključaka (računi grupe), specijalnih bilansa i, konačno, teorije bilansa i problemi održavanja kapitala.


Činjenica da je sadržina godišnjeg zaključka uslovljena, pre svega, njegovom ciljnom orijentacijom zahtevala je, u uslovima lociranja problematike bilansnih teorija u zasebni odeljak na kraju knjige, uključivanje u odeljak o godišnjem zaključku poglavlja koje raspravlja o alternativama orijentacije bilansiranja usmerenom na prikazivanje imovine (statičko shvatanje) ili na utvrđivanje uspeha (dinamičko shvatanje), kao i poglavlja koje raspravlja o uslovljenošću bilansiranja pravnom formom preduzeća.
Konačno, zbog obima koji prevazilazi uobičajeni okvir jedne knjige, ovo izdanje je pripremljeno za izdavanje u dva toma, od kojih prvi sadrži osnovna pitanja bilansiranja i problematiku redovnog godišnjeg zaključka uključujući tekst IV Direktive EZ, dok drugi tom obuhvata pitanja konsolidovanja, specijalnih bilansa i bilansnih teorija sa problematikom održavanja kapitala, kao i tekst VII Direktive Evropske Zajednice.
Obnovljeni i prošireni tekst Teorije bilansa, sa sadržinom u duhu novog bilansnog prava, postaje istovremeno udžbenički materijal za studente, slušaoce odnosne discipline na ekonomskim fakultetima i koristan materijal za sve one koji se pojavljuju u ulozi direktora, prokuriste i odgovornih za sastavljanje ili utvrđivanje i ocenu godišnjih zaključaka, koji su ne samo osnova polaganja računa nego i odluka o ulaganju ili povlačenju kapitala iz bilo koje pravne forme preduzeća.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Budžet , Bilansi , Finansije
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 16. izdanje, 2014; Broširani povez; latinica; 23 cm; 522 str.; 978-86-403-1383-4;