knjizara.com
Privredni prestupi - Zakon o privrednim prestupima sa sudskom praksom

Privredni prestupi - Zakon o privrednim prestupima sa sudskom praksom
950 din
U korpu

Ovaj priručnik sadrži Zakon o privrednim prestupima ("Službeni list SFRJ" br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i "Službeni list SRJ", br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, 101/2005), kao i aktuelnu sudsku praksu. U osnovni tekst Zakona o privrednim prestupima unete su sve izmene i dopune, tako da su čitaocima na jednom mestu dostupne sve važeće odredbe ovog zakona. Prikaz aktuelne sudske prakse obuhvata preko 220 sentenci (izvoda iz sudskih odluka), pravnih stavova i odgovora na pitanja utvr|enih na sednicama Odeljenja za privredne prestupe i upravno-računske sporove Višeg trgovinskog suda (ranijeg Višeg privrednog suda u Beogradu). Pored naj

novijih odluka i stavova sadržanih u odgovorima na pitanja, obra|ene su najznačajnije odluke iz oblasti procesnog privredno-kaznenog prava. Prikazani su najvažniji instituti Zakona o privrednim prestupima kroz njihovu praktičnu primenu u odlukama nadležnih sudova. Sudska praksa svrstana je u sedamnaest tematskih celina, i prati sistematizaciju Zakona o privrednim prestupima.Odgovarajući instituti sadržani u odredbama Zakona o krivičnom postupku ("Službeni list SRJ", broj 70/2001, 68/2002,"Službeni glasnik RS", br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007), koje se shodno primenjuju u postupku za privredne prestupe, prikazani su kroz odgovarajuće sudske odluke i pravne stavove.U okviru svake tematske celine sentence su date hronološkim redosledom prema vremenu donošenja pojedinih sudskih odluka, tako da je moguće pratiti razvoj pojedinih instituta kroz njihovu primenu u sudskoj praksi.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Sudska praksa , Jugoslavija (SR) , Privredni prestupi , Zakonski propisi
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2007; latinica; 21 cm; 160 str.; 978-86-7889-289-9;