knjizara.com
Pravo na pravično suđenje u građanskim sporovima
u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Jelena Milenković (autor)

Pravo na pravično suđenje u građanskim sporovima
1210 din
U korpu

Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja o pravu na pravično suđenje u građanskim sporovima, garantovanog Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Autor je analizirao i uzroke učestale povrede ove garancije u pravnom sistemu Srbije. Prvi deo knjige posvećen je prirodnopravnoj teoriji na kojoj počivaju pozitivnopravni akti ljudskih prava, kao i procesno-pravnoj ulozi Suda u njihovoj zaštiti, zasnovanoj na prirodnopravnim principima. U drugom delu knjige sistematizovani su instituti koji čine garanciju prava na pravično suđenje, u skladu s Konvencijom i praksom Suda. Primenom nauč

nih metoda, pojedinačno i sintetički analizirana je praksa Evropskog suda za ljudska prava, rešenja pravnog sistema Srbije i domaćih sudova o pravu na pravično suđenje.
Knjiga je namenjena sudijama, advokatima, organima uprave, studentima i stručnoj javnosti, ali i građanima radi detaljnije spoznaje garancija prava na pravično suđenje prema praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.
„Za svaki od uočenih problema, o kojima je diskutovala u tekstu svoje rasprave, autorka je u originalnom zaključku predložila novelu u nacionalnom pravu, do koje bi došlo s pogledom na član 6. Evropske Konvencije. Iako se o svakom od konkretnih zaključaka može raspravljati, mora se u prvi red istaći činjenica da ih je autorka jasno saopštila i u stvari predložila poboljšanje svog nacionalnog prava pod uticajem Evropske Konvencije. Zbog toga će rukopis koji je pred nama zanimati i pravnike praktičare, a ne samo one koji se pravom ljudskih prava bave u okviru svog akademskog delovanja.“
Izvod iz recenzije prof. dr Dragoljuba Popovića

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Građansko pravo , Građansko procesno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Službeni glasnik; 2019; Broširani povez; latinica; 24 cm; 248 str.; 978-86-519-2370-1;