knjizara.com
Povrede meniskoligamentarnog aparata kolena

Dragan Nikolić (autor)

Povrede meniskoligamentarnog aparata kolena
4056 din
U korpu

Pukovnik Prof. dr sci. med. Dragan Nikolić, rodjen je u Nišu 23.03.1949. g. U istom gradu završio je osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1974. g. Posle četverogodišnjeg rada u opštoj praksi, januara 1981. g. otpočeo je i decembra 1984. g. završio specijalizaciju iz ortopedije u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Još u toku specijalizacije ispoljio je veliko interesovanje za hirurgiju kolenog zgloba, naročito dijagnostičku artroskopiju koja je u to vreme bila novina u zemlji. Boravak i usavršavanje u Velikoj Britaniji 1988. g. omogućili su dalji razvoj i uvodjenje prvih endoskopskih hirurških intervencija kolenog zgloba. U Vojnomedicin

skoj akademiji je 1994. g. odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom " Povrede lateralnog meniskusa kod svežih raskida prednje ukrštene veze kolena". Disertacija je posvećena razjašnjenju mehanizama nastanka istovremenih povreda prednje ukrštene veze i lateralnog meniskusa. Dobijeni rezultati i zaključci su omogućili da se ona u obliku članka 1998. g. objavi u časopisu " Knee Surgerv Sporiš Traumatologv Arthroscopv", koji je službeni glasnik ESSKA. Dalji rad u hirurgiji kolenog zgloba obuhvatao je stalni trend za uvodjenjem aktuelnih hirurških pristupa i edukaciji mladjih kolega. Postignuti rezultati i zapažanja su objavljivani u domaćoj i stranoj publicistici.
Šire polje hirurškog rada obuhvata i primarno hirurško lečenje, reparatorne te rekonstruktivne hirurške intervencije kod svežih, zastarelih i komplikovanih povreda koštanozglobnog sistema ekstremiteta. Elektivna hirurgija zastupljena je velikim iskustvom u aloartroplastičnim hirurškim intervencijama i to ugradnji endoproteza kuka i kolena. Aktuelna zbivanja u bližoj prošlosti omogućila su veliko praktično iskustvo u hirurškom lečenju ratnih povreda ekstremiteta. Obiman individualni i kolektivni rad u ovoj oblasti pružio je obilje materijala koji je prikazao na više kongresa u zemlji i inostranstvu te naročito u inostranim časopisima.
Prof. drsci. med. Milorad Mitković, Medicinski fakultet u Nišu. Predlažem da ova publikacija bude prihvaćena kao udžbenik povreda meniskoligamentarnog aparata kolena namenjen za lekare na specijalizaciji i specijaliste ortopedske hirurgije, traumatologije, dečije hirurgije, rehabilitacije i fizikalne terapije, sportske medicine i medicine rada.
Prof. dr sci. med. Miroslav Milankov, Medicinski fakultet u Novom Sadu. Ova knjiga je namenjena ortopedima koje interesuje ova problematika i oni će u njoj naći neophodne podatke i praktične preporuke za svakodnevnu praksu, ali i putokaz za daljnje produbljivanje svog znanja, što će biti dovoljna satisfakcija za autora. Za mene je posebna privilegija što mi je ukazana prilika da napišem predgovor ovoj izvrsnoj i značajnoj knjizi.
Doc. dr sci. med. Zoran Blagojević, Medicinski fakultet u Beogradu. Zbog jasnog stila i zbog obilja iznetih podataka ovakva monografija zaslužuje da se štampa i da se prihvati kao pomoćno nastavno sredstvo za lekare na specijalizaciji kao i za lekare na poslediplomskim studijama iz ortopedije. Značajna je i da se nadje u biblioteci svakog ortopeda jer sadrži veoma vredne podatke koji pokazuju kako se ortopedija u ovom segmentu menjala i napredovala poslednjih 80 godina..
Ass. dr sci. med. Marko Kadija, Medicinski fakultet u Beogradu. Ova monografija po formi i stilu nije udžbenik za testove i komisije, ovo je knjiga koja je stalno otvorena na radnom stolu, za svaki slučaj, da nešto proverite pre nego što donesete odluku. Knjiga u značajnoj meri popunjava prazninu u domaćoj literaturi iz ovog segmenta ortopedije i predstavlja pomoć u kontinuiranoj edukaciji lekara specijalista, što je imperativ vremena u kome živimo. Preporučujem ovu knjigu za objavljivanje kao publikaciju korisnu u postdiplomskoj nastavi iz ortopedije i traumatologije, fizikalne medicine i drugih oblasti kao i za lekare specijaliste.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Koleno , Bolesti organa za kretanje
Ostali naslovi iz oblasti: Medicina

Izdavač: Dragan Nikolić - Izdavač; 2006; Tvrd povez; latinica; 24 cm; 410 str.; 86-908583-0-X;