Postupci roditelja u vaspitanju dece i njihov međugeneracijski transfer

Biljana Bodroški Spariosu (autor)

Postupci roditelja u vaspitanju dece i njihov međugeneracijski transfer

rasprodato

... Težište ovog istraživanja je na utvrđivanju sličnosti i razlika vaspitnih postupaka roditelja dveju generacija, odnosno na proveri teze o međugeneracijskom transferu vaspitnog delovanja roditelja. Vaspitni postupci definisani su preko pet dimenzija: nivo zahteva koje roditelji postavljaju deci; stepen kontrole dece; način kontrole ili stepen uvažavanja ličnosti deteta u postupku kontrole; emocionalni odnos prema detetu i doslednost roditelja u vaspitanju deteta.

Ovaj rad predstavlja vredan doprinos pedagoškoj nauci, a posebno porodičnoj pedagogiji i metodici porodičnog vaspitanja.

Na osnovu analize obimne literature o vaspitanju u porodici, kao i na temelju rezultata dobro osmišljenog empirijskog istraživanja, došlo se do saznanja koja omogućuju bolje razumevanje složene problematike porodičnog vaspitanja i uspešnije sagledavanje karakteristika vaspitnih postupaka roditelja, kao i mogućnosti njihovog transfera s jedne generacije na drugu. Istraživanje pruža valjane odgovore na pitanje da li vaspitni postupci koje roditelji primenjuju prema svojoj deci zavise, i u kojoj meri, od načina na koji su i sami bili vaspitavani od svojih roditelja. Dobijeni rezultati su razložno interpretirani, sa potrebnom merom opreza pri izvođenju zaključaka i dobrom argumentacijim stavova koji su zauzimani. Kad god je bilo mogućno, rezultati ovog istraživanja upoređivani su sa rezultatima drugih istraživanja. Rad predstavlja veoma dobru sintezu teorijskog razmatranja i empirijskog istraživanja. Problem je sagledan celovito – uzet je u obzir i teorijski aspekt, kao i praktična dimenzija. Dobijeni rezultati značajni su i za pedagošku teoriju i za vaspitnu praksu.
Prof. Ljubomir Kocić (iz recenzije)

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Roditeljstvo , Porodično vaspitanje
Ostali naslovi iz oblasti: Pedagogija

Izdavač: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2010; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 331 str.; 978-86-86563-68-2;