knjizara.com
Posmatrač (izabrani eseji)

Hose Ortega i Gaset (autor)

Posmatrač (izabrani eseji)
rasprodato

Knjiga Posmatrač predstavlja izbor eseja, predavanja i novinskih članaka koji su izlazili u periodu od 1916. do 1934. godine u osam tomova knjige istog naziva. Ortega i Gaset je ?duhovnim okom? posmatrao probleme koji mu pobuđuju stalnu pažnju: problem Španije, filosofije, etike, sociologije, ali i probleme svakodnevnog života koji protiče pred njim, sa svim sitnicima od kojih je satkan.
Ovaj izbor eseja određivale su dve težnje: da se čitalac upozna sa onim Orteginim idejama i razmišljanjima koja i danas zrače originalnošću i životnošću, a tiču se same biti evropskog duha, kao i da se, istovremeno, predstavi razuđenost autorove misli. Stoga su u ovaj iz

bor uvrštena i dva eseja koji se nisu pojavili između korica osmotomnog Posmatrača, ali su po mišljenju priređivača, poput dve ključne kockice u mozaiku, bili neophodni za sklapanje celovite slike. Reč je o eseju Intelektualac i Drugi, koji se pojavio prvi put u časopisu La Nación iz Buenos Airesa decembra 1940, i o eseju Srce i glava, objavljenom u istom časopisu, jula 1927.


Ostali naslovi iz oblasti: Antropologija

Izdavač: Clio; 1998; 176 str.;