Monteskje

život i delo

Stevan Hadživuković (autor)

Monteskje

rasprodato

Šarl-Luj Sekonda Monteskje bio je čovek koga su krasile uzorne moralne vrline, veliki ose-ćaj za društvenu odgovornost i duboko poštovanje tradicije, bio je jedan od naj-istaknutijih mislilaca u periodu između 17. i 18. veka koji su došli do saznanja da se feuda-lizam i apsolu-tistička monarhija približavaju kraju i da novi poredak treba da odlikuju demokratska i liberalna načela. U svom najpoznatijem delu O DUHU ZAKONA dao je zakonima jedan moral i logiku razmatranjem društvenih nauka od ekonomije do sociologije uključujući i poli-tiku.

Tu je dao objašnjenje savremenog društva na nov i moderan način i prikazao političke zakone neophodne da se to društvo modelira a da bi ti zakoni bili prihvatljivi. Opredelio se za mirne društvene promene u vreme kada su revolucionarne političke tendencije i industrijske revolucije doveli do drugačijih razrešenja od onih koje je očekivao. Uspeh ove knjige i odjek na koji je naišla u domaćoj i stranoj javnosti vremenom je zasenio druga Monteskjeova dela.

PERSIJSKA PISMA prvo je ozbiljno literarno delo koje se pojavilo u vreme kada je apsolu-tizam gušio svako slobodno istupanje u javnosti. Monteskje je napisao i knjigu RAZMA-TRANJE O UZROCIMA I VELIČINI RIMLJANA I NJIHVE DEKADENCIJE. Na puto-vanju po Evropi proveo je četiri godine a dnevnici, posebno iz Italije puni su opisa o kul-tu-ri, umetnosti i društvima tih zemalja.

Dr Hadživuković je napisao studiju o Monteskjeu sa ciljem da prikaže ne samo politički i litararni doprinos ovog velikog prosvetitelja ljudskoj misli, nego da se dosegne u dubinu autorovih životnih pogleda. Njegove osnovne ideje nisu ni danas prestale biti aktuelne, iako su mu neposredna očekivanja na praktičnom planu neostvarena i prevaziđena. Poruka nije bila ni krajnje optimistična ni pesimistična. Verovao je da ljudsko društvo može da se uredi tako da se na ovoj planeti živi u razumnoj i podnošljivoj atmosferi.

Bio je klasičan pisac, čovek zakona i načela što će se dugo pamtiti.


Ostali naslovi iz oblasti: Memoari, biografije, dnevnici, pisma

Izdavač: Prometej - Novi Sad; 2007; latinica; 24 cm; 458 str.; 978-86-515-0043-8;