knjizara.com
Komunikacijske veštine

Marina Marković (autor)

Komunikacijske veštine
841 din
Stara cena: 990 din
U korpu

Profesionalne veštine omogućavaju ljudima da se razumeju, povezuju, uspostavljaju odnose, dogovaraju i delaju, uz uzajamno poštovanje i uvažavanje različitosti. Izučavanje veština, profesionalnih, komunikacijskih, tehničkih i drugih, neophodan su deo savremenog obrazovanja za većinu profesija i zanimanja. Menadžer u kulturi treba da bude svestrano obrazovana ličnost čije se veštine zasnivaju na uravnoteženom spoju teorijskih i univerzalnih znanja, razvijenim komunikacijskim veštinama i ličnim osobinama. Stoga su, u ped

agoškom pristupu ovoj temi, postavljena tri osnovna principa u kreiranju metodike obučavanja: interdisciplinaran pristup, harmoničan odnos teorije i prakse i sistem obuke.

Komunikacija je najznačajnija aktivnost u menadžerskim zanimanjima, a veštine komuniciranja predstavljaju osnovnu menadžersku sposobnost. U knjizi je predložena i razmatrana shema komunikacijskih veština neophodnih za teorijsko i praktično sticanje znanja u pomenutoj oblasti. Svrha učenja nije manipulisanje drugima već primena veština u odnosu na visoko postavljene standarde i etički kodeks struke. Etičnost u menadžmentu treba da se ogleda u svakom segmentu planiranja, poslovanja, komunikacije i prezentacije u javnosti.

Istinsk? svrh? ?v? knjig? ?? u p?st?vlj?nju n??viših st?nd?rd? u ?br?z?v?nju i p?sl?v?nju u kulturi. Cilj us?vrš?v?nj? t?k? ni?? kr?ir?nj? tipskih m?n?dž?r?, v?ć s? insistir? n? r?zvi??nju ličn?sti k??? p?s?du?? ključn? sp?s?bn?sti i vr?dn?sti k?? št? su: kultur? g?v?r? i di??l?g?, st?nd?rdi u p?sl?v?nju, pr?f?si?n?ln? i k?munik?ci?sk? v?štin?, ?tički k?d?ks. P?zn?v?nj? k?munik?ci?skih v?štin? d?prin?si r?zv??u t??ri?? lid?rstv?, usp?šn?m pl?nir?nju n? niv?u vrhunsk?g m?n?džm?nt? i pl?nir?nju pr?m?n? prilik?m pr?m?vis?nj? n?vih id???, pr?izv?d?, pr???k?t? i sl. Usp?st?vlj?n? kulturn? k?munik?ci?? d?prin?si usp?šn?m timsk?m r?du i sv???nju m?gućn?sti k?nflikt? n? n??m?nju m?guću m?ru.
iz r?c?nzi?? pr?f. dr Mil?n? Dr?gić?vić Š?šić

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Komunikologija
Ostali naslovi iz oblasti: Psihologija

Izdavač: Clio; 2015; Broširani povez; latinica; 24 cm; 125 str.; 978-86-7102-501-0;