knjizara.com
Komentari zakona o intelektualnoj svojini

Svetislav R. Vuković (autor)

Komentari zakona o intelektualnoj svojini
rasprodato

Četvorogodišnja primena ranijeg Zakona o autorskim i srodnim pravima (objavljen u "Sl. listu SCG", br. 61/2004 a stupio na snagu 1.01.2005.) pokazala je nedorečenost pojedinih odredaba koje je bilo moguće ispraviti samo donošenjem novog Zakona.

Novim Zakonom ("Sl. glasnik RS", br.104 od 16.12.2009.) izvršeno je njegovo teminološko usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o Ministarstvima (koji su u međuvremenu usvojeni), a najviše novih rešenjaje doneto po ugledu na evropske zakone i evropsku praksu.

P

ored Zakona o autorskim i srodnim pravima, u istom broju Službenog glasnika, objavljena su još TRI NOVA ZAKONA iz oblasti žigova i zaštite dizajna i topografija.

Na bazi svih tih novih Zakona priređeno je NOVO IZDANJE koje sadrži KOMENTARE sledećih zakona: ZAKONA o autorskim i srodnim pravima, ZAKONA o pravnoj zaštiti dizajna, ZAKONA o žigovima, i ZAKONA o zaštiti topografija.

OVO IZDANJE je priređeno tako da su komentari odgovarajućih članova upotpunjeni odgovarajućom - važećom sudskom praksom koja je stvorena u vreme važenja ranijih predmetnih Zakona koji su prestali da važe, a koja zbog svoje aktuelnosti i provere njene pravilnosti kod istih i sličnih rešenja NOVIH ZAKONA može da bude od pomoći u primeni ovih novih zakona. Iz praktičnih razloga ispred svakog komentara dat je detaljan sadržaj predmetnog Zakona, a na kraju komentara Registar pojmova tog zakona.

PRILOG: Zakon o oznakama geografskog porekla ("Sl. list SCG", br. 20/2006 i "Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - dr. zakon), i Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 104/2009 - dr zakoni).

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Intelektualna svojina
Ostali naslovi iz oblasti: Zakoni

Izdavač: Poslovni biro; 2010; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 464 str.; 978-86-7889-359-9;