knjizara.com
Inovacije: pravno-ekonomski aspekti

Mario Lukinović, Milan Stamatović, Nebojša Šarkić (autor)

Inovacije: pravno-ekonomski aspekti
1650 din
U korpu

Savremena afirmacija ekonomije znanja, inovativnosti i informacija dobila je ovim tekstom snažnu pravnu, ekonomsku, istorijsku i sociološku podršku. Autori su uspeli da u okviru ove studije obrade najvažnije aspekte procesa inovacije, kao jednog od najznačajnijih pokretača i stubova intenzivnog ekonomskog i društvenog razvoja. Autori su dali veoma jezgrovit i koncizan predgovor i pogovor, olakšavajući budućem čitaocu snalaženje u ovoj složenoj materiji. Svoja naučna razmatranja ove problematike autori su grupisali u dve celine. Prvi deo obuh

vata različite oblike inovativnih fenomena i njihovo pravno – normativno regulisanje, dok je drugi deo posvećen razmatranju finansijskih efekata inovacija. Iz prvog dela teksta posebnu vrednost predstavlja obrada instituta know-how kao jednog od vodećih savremenih metoda transfera tehnologije u domenu proizvodnje, razmene, raspodele i potrošnje.
Autori s pravom ističu tendenciju intenzivnog skraćivanja životnog veka proizvoda, što deluje kao uzrok i posledica ulaganja u istraživanja i razvoj, a samim tim i intenzivniji proces kreiranja novih rešenja. Sličnu pažnju i visoku ocenu zaslužuje prezentacija uloge dizajna, kako sa stanovišta funkcionalnosti, tako i sa stanovišta estetskih oblika proizvoda. Isto tako autori su obradili odnos dizajna i umetničkog dela. Drugi deo ovog rukopisa posvećen je analizi uloge inovacija u funkciji održivog razvoja privrede. Pristupajući ovoj materiji, autori, s pravom, tvrde da konkurentska prednost ne može da se stekne ili sačuva bez vodeće uloge ljudskog faktora. Drugim rečima, ni najsavremenija oprema ni velika finansijska sredstva nisu dovoljni da se obezbedi prednost na tržištu bez kreativnog ljudskog faktora. Posebnu pažnju zaslužuje analiza inovativnih aktivnosti u Republici Srbiji. U ovom delu rada autori uspešno primenjuju opšte kategorije na konkretan primer Republike Srbije. Objašnjavajući stanje u Srbiji u domenu inovacija, autori daju pregled institucionalnih faktora, pri čemu konstatuju da u Srbiji nema podsticanja poslovne saradnje domaćih i stranih preduzeća i da nema snažnog preduzetničkog duha i povoljne klime za proces inovacija. U ovom delu autori su dali veoma koristan pregled i podelu preduzeća po veličini i teritorijalnoj raspoređenosti, što daje mogućnost za zaključke o mogućnostima inovativne delatnosti u Srbiji.
Autori ovog teksta, Mario Lukinović, Milan Stamatović i Nebojša Šarkić, uspeli su da problematiku inovacija izuzetno uspešno predstave sa stanovišta pravne i ekonomske nauke. Njihove analize su sveobuhvatne i predstavljaju uspešan spoj teorijskih razmatranja sa praktičnom primenom. U istraživanju ove materije autori su koristili savremenu inostranu i domaću literaturu. Njihova profesionalna odgovornost se, između ostalog, sagledava i iz činjenice da u radu imaju preko 350 pozivanja na relevantne izvore.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Inovacije
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Službeni glasnik; 2017; Broširani povez; latinica; 20 cm; 174 str.; 978-86-519-2122-6;