knjizara.com
Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji

Slavica Miletić (autor)

Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji
rasprodato

Mr Slavica Miletić u svojoj knjizi Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji poseban značaj u razmatranju ove oblasti dala je fomiranju Evropske unije 1992. godine i donošenju direktiva o hipotekarnom kreditu. Kako ističe to predstavlja pokušaj da se razlike u nacionalnim zakonodavstvima unificiraju, kako bi funkcionisalo jedinstveno tržište. U Uniji nema jakih institucionalnih investitora, kao ni odgovarajućih državnih garancija koji bi doprineli većem značaju sekundarnog hipotekarnog tržišta. Ti razlozi s

u uticali na donošenje određenih direktiva Evropske unije koje su imale za cilj funkcionisanje jedinstvenog hipotekarnog tržišta. Svaka članica Unije ima svoje specifičnosti i svoja obeležja u pogledu definicije hipoteke, učesnika koji odobravaju hipotekarne kredite, snage delovanja tih učesnika, uticaja vlade na otvaranje stranih filijala u zemlji domaćina i konkurentnosti domaćih hipotekarnih učesnika na tržištu. Najzad, 1992. godine, donet je i zakon koji definiše formiranje jedinstvenog tržišta u Evropskoj uniji. Sve članice Unije, sa različitim stepenom razvijenosti hipotekarnog tržišta i različitim stepenom uticaja na domaće i strano hipotekarno tržište, suočile su se sa problemom kako propise u vezi sa formiranjem jedinstvenog tržišta prilagoditi sopstvenim nacionalnim zakonodavstvima. Različit stepen razvoja hipotekarnog tržišta u pojedinim zemljama uticao je na različitu konkurentnost u okviru Unije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Hipoteka , Hartije od vrednosti
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Slavica Miletić - Izdavač; 2004; Broširani povez; latinica; 24 cm; 185 str.;