Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji

Slavica Miletić (autor)

Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji

rasprodato

Mr Slavica Miletić u svojoj knjizi Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i zemljama u tranziciji poseban značaj u razmatranju ove oblasti dala je fomiranju Evropske unije 1992. godine i donošenju direktiva o hipotekarnom kreditu. Kako ističe to predstavlja pokušaj da se razlike u nacionalnim zakonodavstvima unificiraju, kako bi funkcionisalo jedinstveno tržište. U Uniji nema jakih institucionalnih investitora, kao ni odgovarajućih državnih garancija koji bi doprineli većem značaju sekundarnog hipotekarnog tržišta.

Ti razlozi su uticali na donošenje određenih direktiva Evropske unije koje su imale za cilj funkcionisanje jedinstvenog hipotekarnog tržišta. Svaka članica Unije ima svoje specifičnosti i svoja obeležja u pogledu definicije hipoteke, učesnika koji odobravaju hipotekarne kredite, snage delovanja tih učesnika, uticaja vlade na otvaranje stranih filijala u zemlji domaćina i konkurentnosti domaćih hipotekarnih učesnika na tržištu. Najzad, 1992. godine, donet je i zakon koji definiše formiranje jedinstvenog tržišta u Evropskoj uniji. Sve članice Unije, sa različitim stepenom razvijenosti hipotekarnog tržišta i različitim stepenom uticaja na domaće i strano hipotekarno tržište, suočile su se sa problemom kako propise u vezi sa formiranjem jedinstvenog tržišta prilagoditi sopstvenim nacionalnim zakonodavstvima. Različit stepen razvoja hipotekarnog tržišta u pojedinim zemljama uticao je na različitu konkurentnost u okviru Unije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Hipoteka , Hartije od vrednosti
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Slavica Miletić - Izdavač; 2004; Broširani povez; latinica; 24 cm; 185 str.;