knjizara.com
Građevinska fizika i materijali
Naučno-stručni skup - Monografija

Građevinska fizika i materijali
880 din
U korpu

Sadržaj ove monografije je koncipiran na bazi od nesporne činjenice da se praktično svi problemi sa područja gradjevinske fizike – tzv. fizike zgrada – uspešno mogu rešiti jedino interdisciplinarnim pristupom koji podrazumeva primenu principa „pravi materijal na pravom mestu“. Stoga su, u monografiji, u okviru pojedinih poglavlja, ali i u posebnim poglavljima – posle izlaganja koja se odnose na neke od užih oblasti građevinske fizike – kao logičan sled izlaganja problematike obrađeni i aspekti onih specijalnih materijala koji po svojim performansama predstavljaju adekvatna rešenja u smislu napred iznetog osnovnog principa.
Inače, problemi gr

ađevinske fizike su veoma prisutni u domaćem graditeljstvu. Oni su kako tehničke tako i ekonomske prirode, pri čemu njih u današnje vreme posebno potencira akutna potreba za štednjom energije. U vezi sa tim otvorena su i mnoga pitanja vezana za tzv. „stare“ objekte koji u današnje vreme često iziskuju naknadne intervencije u cilju poboljšanja performansi vezanih za zvučnu, toplotnu, hidro i protivpožarnu zaštitu. Pri ovome se, a to takodje važi i za objekte koji se danas grade, kako je već i napred istaknuto, u prvi plan svakako ističe izbor odgovarajućih građevinskkih materijala, jer se samo na taj način mogu ostvariti puni efekti zaštite objekata u smislu aspekata građevinske fizike. A ta zaštita je u praksi, u najvećem broju slučajeva, sancionisana i aktuelnom tehničkom regualtivom.

U ovoj monografiji se obrađuju sledeće oblasti:

* građevinska akustika i materijali za zvučnu zaštitu;
* teorijske osnove transporta toplote i vodene pare kroz zidove zgrada,
* kao i principi projektovanja i odredbe tehničke regulative iz oblasti
* toplotne zaštite i difuzije vodene pare;
* termoizolacioni materijali, principi projektovanja i postupci naknadnog
* rešavanja problema vezanih za termičku zaštitu i difuziju vodene pare;
* termohigrometrijske deformcije konstrukcijskih elemenata sa aspekta
* upotrebe određenih materijala;
* principi zaštite građevinskih objekata od vlage i vode, hidroizolacioni
* materijali i njihova svojstva, kao i postupci naknadnog izvođenja zaštite od vlage
* zaštita od požara i primena adekvatnih materijala, kao i novi standardi koji obrađuju predmetnu problematiku.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Građevinski materijali , Građevinska fizika
Ostali naslovi iz oblasti: Građevinarstvo

Izdavač: AGM knjiga; 2. izdanje, 2008; latinica; 24 cm; 210 str.; 978-86-86363-11-4;