knjizara.com
Drumski saobraćaj

Drumski saobraćaj
2139 din
U korpu

Osnovni tekst Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 46/95, 66/01, 61/05 i 62/06) ima 61 član.
Najnovijim izmenama i dopunama ovog ZAKONA ("Službeni glasnik RS",br. 31 od 9.05.2011.), promene je "pretrpelo" 50 članova osnovnog teksta zakona.
Na bazi svih tih novina u Zakonu o drumskom prevozu a imajući u vidu i druge zakone i prateća podzakonska akta koji reguli{u obavljanje prevoza u domaćem i me|unarodnom prevozu u drumskom saobraćaju, prire|eno je ovo NOVO IZDANJE sledeće sadržine:
I DEO: ZAKON o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/2001,

61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31 od 9.05.2011.) - sa kaznenim odredbama uz odgvarajući član, stav, odnosno tačku zakonai Podzakonskim aktima;
II DEO: ZAKON o me|unarodnom prevozu u drumskom saobraćaju- potpun tekst zakona (sa kaznenim odredbama uz odgovarajući član, stav, odnosno tačku zakona) iPodzakonskim aktima;
III DEO: ZAKON o javnim putevima - potpun tekst zakona (sa kaznenim odredbama uz odgovarajući član, stav,  odnosno tačku zakona)iPodzakonskim aktima;
IV DEO: ZAKON o obaveznom osiguranju u saobraćaju iPodzakonskim aktima;
V DEO: ZAKON o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.


Ostali naslovi iz oblasti: Saobraćaj

Izdavač: Poslovni biro; 2011; Broširani povez; latinica; 24 cm; 408 str.; 978-86-7889-427-5;