knjizara.com
Dinamika građevinskih konstrukcija

Branislav Ćorić, Ratko Salatić (autor)

Dinamika građevinskih konstrukcija
rasprodato

Tematika knjige se bavi analizom i proračunom građevinskih objekata izloženih dinamičkim uticajima, saposebnim osvrtom na dejstvo zemljotresa. Konceptualno je prvo izloženo klasično gradivo Teorije oscilacijai Dinamike konstrukcija, u cilju da se steknu osnovna teorijska znanja potrebna za analizu i proračungrađevinskih objekata izloženih dinamičkom opterećenju. U drugom delu se govori o formiranju dinamičkihmodela u ravni i prostoru, koji se koriste pri seizmičkoj analizi, a izloženi su i osnovni principi aseizmičkogprojektovanja građevinskih konstrukcija.
Knjiga je po

deljena u šest poglavlja: Oscilacije sistema sa kontinualno raspoređenom masom, Sistemi sajednim stepenom slobode kretanja, Numerička integracija diferencijalnih jednačina sistema sa jednimstepenom slobode kretanja, Sistemi sa više stepeni slobode, Metod konačnih elemenata u dinamičkoj analizilinijskih nosača, Proračun objekata visokogradnje na dejstvo zemljotresa, a na kraju se nalazi i Dodatak:Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.Knjiga je prvenstveno namenjena studentima četvrte godine Građevinskog fakulteta Univerziteta uBeogradu, za predmet Dinamika konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo. Može da bude veoma korisna igrađevinskim inženjerima u praksi koji imaju potrebu da dopune znanja iz oblasti aseizmičkogprojektovanja konstrukcija.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Konstrukcije
Ostali naslovi iz oblasti: Građevinarstvo

Izdavač: Građevinska knjiga; 2011; Broširani povez; latinica; 24 cm; 294 str.; 978-86-395-0624-7;