knjizara.com
Statika i stabilnost konstrukcija

Slavko Zdravković (autor)

Statika i stabilnost konstrukcija
1430 din
U korpu

Materija obrađena u ovoj knjizi je aktuelna zbog zahteva najnovijih tehničkih propisa. Naime, određivanje uticaja po teoriji drugog reda, nalaženje kritičnog opterećenja i dužine izvijanja štapova je neophodno iz razloga zadovoljavanja zahteva najnovijih standarda za stabilnost okvirnih čeličnih nosača, Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton (,,Sl. list SFRJ’’ br. 11/1987), kao i primene najnovijih standarda za projektovanje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta i ploča, kao i drugih vrsta konstrukcija.
Iz sadržaja
I DEO - STATIKA KONSTRUKCIJA
1. OSNOVNE PRETPOSTAV

KE TEORIJE KONAČNIH DEFORMACIJA, TEORIJE DRUGOG REDA I TEORIJE PRVOG REDA
2. OSNOVNE JEDNAČINE TEORIJE KONAČNIH DEFORMACIJA, TEORIJA DRUGOG REDA I TEORIJA PRVOG REDA

Osnovne jednačine teorije konačnih deformacija.
Osnovne jednačine teorije drugog reda i diferencijalna jednačina pravog štapa po teoriji drugog reda
Osnovne jednačine teorije prvog reda i njihova povezanost sa osnovnim jednačinama teorije drugog reda prema M. Đuriću 19
3. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE 22
Metoda početnih parametara za pritisnut štap opterećen transverzalnim opterećenjem..
Metoda početnih parametara za zategnut štap opterećen transverzalnim opterećenjem..
Metoda početnih parametara za pritisnut i zategnut štap opterećen temperaturnim razllikama
Primena metode početnih parametara za slučaj prekidnog opterećenja.
Numerički primer 44
4. TEORIJA DRUGOG REDA PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG MOMENTA INERCIJE i KONSTANTNE AKSIJALNE SILE
Štap sa skokovitom promenom poprečnog preseka: primena prenosnih matrica.
Numerički primer
Štap sa kontinualno promenljivim momentom inercije: primena integro - diferencnog postupka
Numerički primer 57
5. PRORAČUN SISTEMA PRAVIH ŠTAPOVA PO TEORIJI DRUGOG REDA PRIMENOM METODE DEFORMACIJA
Određivanje konstanti pritisnutih štapova tipa „k“, tipa ,,g“ i tipa ,,s“.
Određivanje konstanti zategnutih štapova tipa “k”, “g” i “s”.
Određivanje momenata uklještenja i pritisnutih i zategnutih štapova za razne vrste transverzalnog opterećenja.
Određivanje momenata uklještenja i pritisnutih i zategnutih štapova usled temperaturnih razlika .
Uslovne jednačine za određivanje deformacijski neodređenih veličina.
Numerički primer 77
6. UTICAJNE LINIJE ZA MOMENTE SAVIJANJA PRAVOG ŠTAPA PO TEORIJI DRUGOG REDA
Numerički primeri - primena uticajnih linija.
7. REŠENJE ZA KRIV ŠTAP PREMA TEORIJI DRUGOG REDA PRIMENOM METODE INTEGRALNIH JEDNAČINA
Osnovne jednačine krivog štapa po linearizovanoj teoriji drugog reda.
Integralne jednačine krivog štapa po teoriji drugog reda i njihovo rešavanje.
Momenti savijanja krivog štapa po teoriji drugog reda.
Numerički proračun proveden na primeru plitkog dvozglobnog paraboličnog luka velikog raspona
Komentar rezultata dobijenih numeričkim primerom i zaključci

II DEO - STABILNOST KONSTRUKCIJA
8. POJAM ELASTIČNE STABILNOSTI 158
Uvodna razmatranja.
Pojam kritičnog opterećenja.
Analitička formulacija kritičnog opterećenja prema M. Đuriću.
9. STABILNOST PRAVOG ŠTAPA KONSTANTNOG POPREČNOG PRESEKA..
Sopstvene vrednosti i sopstvene funkcije.
Rešenje problema stabilnosti pravog štapa konstantnog poprečnog preseka primenom metode početnih parametara
10. STABILNOST PRAVOG ŠTAPA PROMENLJIVOG MOMENTA INERCIJE I PROMENLJIVE AKSIJALNE SILE DUŽ OSE ŠTAPA
Štap sa skokovitom promenom poprečnog preseka: primena prenosnih matrica.
Numerički primeri 171
Štap sa kontinualno promenljivim momentom inercije: primena integro-diferencnog postupka
Numerički primeri 178
11. REŠENJE PROBLEMA STABILNOSTI SISTEMA PRAVIH ŠTAPOVA PRIMENOM METODE DEFORMACIJA
Određivanje kritičnog opterećenja za sisteme štapova.
Numerički primeri određivanja kritičnog opterećenja za sisteme štapova.
Određivanje dužine izvijanja.

III DEO - ODABRANA POGLAVLJA STABILNOSTI KONSTRUKCIJA
12. UTICAJ GEOMETRIJSKE IMPERFEKCIJE NA STABILNOST STATIČKIH SISTEMA.. 206
O imperfekciji uopšte.
13. ANALIZA STABILNOSTI LINIJSKIH NOSAČA U RAVNI PO LINEARIZOVANOJ TEORIJI DRUGOG REDA PRIMENOM METODE KONAČNIH ELEMENATA..
14. STABILNOST TANKOZIDNIH AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠTAPOVA OTVORENOG PROFILA
Diferencijalne jednačine ravnoteže deformisanog štapa.
Kritične sile izvijanja tankozidnog štapa.
Numerički primer.
15. OPŠTA TEORIJA STABILNOSTI PLOČA..
Naprezanje na savijanje.
Naprezanje u ravni
Istovremeno naprezanje od savijanja i naprezanje u ravni
IV deo - TABELE NUMERIČKIH VREDNOSTI POTREBNIH PRI REŠAVANJU ZADATAKA PO TEORIJI DRUGOG REDA 233

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Konstrukcije , Statika
Ostali naslovi iz oblasti: Građevinarstvo

Izdavač: AGM knjiga; 2013; Broširani povez; latinica; 24 cm; 302 str.; 978-86-86363-41-1;