knjizara.com
Bankarstvo i kriza - međunarodni i domaći aspekt

Đorđe Đukić (autor)

Bankarstvo i kriza - međunarodni i domaći aspekt
1708 din
U korpu

Monografina „Bankarstvo i kriza – međunarodni i domaći aspeki“ se fokusira na efekte aktuelne globalne finansijske i ekonomska krize na banakarski sektor u svetu i u Srbiji. U prvom delu se analiziraju efekti globalne finansijske krize na cene izvora i cene kredita banaka u SAD-u i evrozoni, kao i uticaj loše regulative finansijskih tržišta i loše prudencione kontrole banaka na gubitke u bankarskom sektoru. Drugi deo s

adrži: komparativnu analizu ponašanja kamatnih stopa na tržištima bankarskih kredita u Srbiji i zemljama u okruženju (Hrvatska, Bugarska, Rumunija); predloge za unapređenje tržišta valutnih forverda u Srbiji u cilju većeg korišćenja za zaštitu od deviznog rizika; analizu drugog talas krize u evrozoni u 2011. godini i mere za smanjenje rizika kolapsa realnog i destabilizovanja bankarskog sektora Srbije. Treći deo je posvećen empirijskim istraživanjima koja ukazuju zašto je privreda Srbije visoko evroizovana i zašto mere monetarne vlasti u funkciji veće dinarizacije ne daju očekivane rezultate.
Monografija je namenjena studentima master studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smerovima Bankarski i finansijski menadžment i Međunarodna ekonomija, kao i široj naučnoj i stručnoj javnosti, pre svega bankarima koji upravljaju kreditnim rizikom, deviznim rizikom i rizikom likvidnosti, u uslovima produženog dejstva globalne finansijske i ekonomske krize.
I BANKARSKA KRIZA – ME?UNARODNI ASPEKTI
II BANKARSKA KRIZA – DOMAĆI ASPEKTI
III EVROIZACIJA VERSUS DEEVROIZACIJE PRIVREDE SRBIJE

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Ekonomska kriza , Bankarstvo , Recesija
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2013; latinica; 24 cm; 152 str.; 978-86-403-1277-6;