knjizara.com
Zadaci iz matematike i informatike
za prijemni ispit na Računarskom fakultetu u Beogradu

Dragan M. Cvetković (autor)

Zadaci iz matematike i informatike
rasprodato

Ova knjiga predstavlja skup zadataka iz matematike i informatike koji su pogodni za testiranje budućih studenata na prijemnom ispitu. Trebalo bi napomenuti da su prikazani zadaci proizvoljno poređani, što znači da nema specifičnog rasporeda. Kada se budu definisali zadaci za prijemni ispit, onda će se voditi računa o redosledu zadataka kako bi sve oblasti bile zastupljene na samom ispitu.

Zadaci iz matematike su pripremljeni na osnovu tekućeg i odgovarajućeg gradiva iz matematike koja se izučava u srednjim školama, bez obzira o kojoj srednjoj školi se radi ili o kom se usmerenju radi. Zadaci su o

dabrani tako da "pokrivaju" sve potrebne oblasti srednjoškolske matematike. Zadaci su koncipirani po principu ABCD pitalica. U sredini dela predviđenog za matematiku data je tabela koja u sebi sadrži broj zadatka i slovnu oznaku tačnog odgovora, tako da je studentu omogućeno da proveri da li je dati odgovor tačan ili ne. Posle tabele sa tačnim odgovorima sledi deo gde su svi zadaci rešeni na pristupačan način, tako da je ova materija prihvatljiva i razumljiva i za one sa manjim predznanjem iz matematike. Na kraju dela rezervisanog za matematiku date su matematičke formule i obrasci koji su korišćeni za rešavanje pojedinih zadataka, kako se ne bi gubilo vreme u traženju ovih formula i obrazaca.

Sa zadacima iz informatike je bilo više "problema". Srednje škole rade po različitim programima i po različitim udžbenicima, tako da je izuzetno teško sastaviti zadatke koji će da "zadovolje" sve. Što se tiče programskih jezika, tu ima dosta razlike. Rade se programski jezici tipa Basic, Pascal, Fortran, a u nekim školama je počeo da se obrađuje programski jezik C. Što se tiče korisničkih programa, tu je situacija tek "šarena". U nekim školama se uče programi unutar programskog paketa Microsoft Office, uče se programi za rešavanje matematičkih problema Mathcad i Mathematica, uči se program za projektovanje AutoCAD, itd. Iz tog razloga su zadaci iz informatike ovako definisani. U knjizi postoji 360 (tri stotine i šezdeset) zadataka iz iznformatike, gde su zastupljeni logički zadaci i razni problemi, sistemi brojeva i pretvaranje iz jednog sistema brojeva u drugi, algoritmi i blok dijagrami, hardver, operativni sistem i tri programa iz programskog paketa Microsoft Office. U sredini dela, koji je posvećen informatici, dati su tačni odgovori na postavljena pitanja i zadatke. Većina zadataka je detaljno objašnjena kako ne bi bilo zabune oko rešavanja i oko datog rešenja. Na kraju ovog dela postoji šest dodataka koji obrađuju gore pomenute oblasti i omogućavaju budućem studentu lakši rad, jer ne mora da traži po literaturi ono što je, eventualno, zaboravio i što mu treba. Prvi dodatak se bavi sistemima brojeva i njihovim međusobnim prevođenjem, drugi dodatak se bavi algoritmima i blok djagramima, treći dodatak daje kratak osvrt na operativni sistem Windows, a četvrti, peti i šesti dodatak opisuju programe Word, Excel i PowerPoint, koji se nalaze unutar programskog paketa Microsoft Office.

Cela ideja sa ovom knjigom je da se na ovaj način pomogne kandidatima i budućim studentima da se lakše pripreme za polaganje prijemnog ispita iz matematike i informatike i da lakše odrade zadatke na samom prijemnom ispitu. Na ovaj način, uz odgovarajuću pripremnu nastavu na Računarskom fakultetu u Beogradu, studenti bi trebalo da obnove srednjoškolsku matematiku i informatiku i olakšaju sebi praćenje nastave iz matematike i uvodnih računarskih predmeta, a i samim tim i da olakšaju sopstveno studiranje.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Matematika , Zadaci , Informatika
Ostali naslovi iz oblasti: Matematika

Izdavač: CET; 2006; Broširani povez; latinica; 24 cm; 524 str.; 86-7991-289-1;