Visual Basic .NET - Majstor

Evangelos Petroutsos (autor)

Visual Basic .NET - Majstor

rasprodato

Sa pojavom Visual Basic .NET, VB gubi status polu objektno orijentisanog jezika i zauzima ravnopravno mesto među objektno orijentisanim jezicim i otvara vam mogućnost da, po prvi put, potpuno iskoristite Windows platformu. Od pisca bestselera ?Majstor za VB 6?, ova potpuno nova edicija predstavlja resurs koji vam je potreban za uspešan prelazak na .NET platformu, uz detaljna objašnjenja, praktične primere i korisne informacije.Knjiga obrađuje

-Rad sa novim Windows Forms Designer-om i novim kontrolama

-Dinamičko kreiranje formi

-Upotrebu Framework klasa kao što su ArrayList i HashTables

-Rad sa grafikom i štampanjem

-Načine za kreiranje robusnijih aplikacija upotrebom struktuirane obrade izuzetaka i debaginga

- Kreiranje sopstvenih klasa i dogradnju postojećih koristeći nasleđivanje

- Kreiranje sopstvenih kontrola

- Kreiranje menija i list kontrola sa korisnički kreiranim stavkama

- Upotrebu ADO.NET za kreiranje disconnected, distribuiranih aplikacija

- Upotebu SQL upita i uskladištenih procedura uz ADO.NET

- Progamiranje baza podataka uz upotrebu vizuelnih alata

- Kreiranje web aplikacija uz ASP.NET i web kontrole

-Kreiranje XML web servisa koje bi koristili Windows i web aplikacije

- Posebne teme kao što su Multiple Document Interface i napredne programske tehnike kao što je rekurzija

Šta je na CD-u

Prateći CD sadrži sve datoteke iz projekata koji će vam biti potrebne da bi kompletirali uputsva iz knjige. Tako|e dobijate elektronsko izdanje knjige, sa mogućnošću pretraživanja, i još dodatna dva poglavlja - jedno koje obra|uje VB.NET fukcije i iskaze (navedene su i VB6 funkcije koje su i dalje podržane), a drugo u kome se analiziraju mogućnosti jezika T-SQL u pristupu bazama podataka.

Ovladajte fundamentima Visual Basic .NET

Naučite sve operacije koje podržava Common Language Runtime .NET Framework-a

Kreirajte sopstvene klase i kontrole

Iskoristite poboljšane tehnike za programiranje web aplikacija i baza podataka

O autoru:

Evangelos Petroutsos je inženjer računarske tehnike koji je veći deo svog iskustva stekao na California Institute of Technology i MCI. Trenutno piše računarske knjige i radi kao konsultant za oblast računarskih komunikacija. Autor je i ko-autor velikog broja knjiga koje obra|uju programersku tematiku, u koje spadaju Mastering Visual Basic 6, Mastering Database Programming With Visual Basic i Visual Basic 6 Developer"s Handbook, sve objavljene od strane Sybex-a. Programira u Visual Basic od verzije 1. Evangelos je vodio veliki broj kurseva za programiranje u VB-u i radio je kao konsultant na velikom broju VB projekata.

Kratakm sadržaj

Uvod

Deo I ? Osnove

Poglavlje 1 ? Početak sa radom u VB.NET
Poglavlje 2 ? Visual Basic Project
Poglavlje 3 ? Visual Basic: Jezik
Poglavlje 4 ? Pisanje i upotreba procedura
Poglavlje 5 ? Rad sa formama
Poglavlje 6 ? Osnovne Windows kontrole
Poglavlje 7 ? Ostale Windows kontrole


Deo II ? Kreiranje sopstvenih objekata

Poglavlje 8 ? Kreiranje spostvenih klasa
Poglavlje 9 ? Kreiranje sopstvenih Windows kontrola
Poglavlje 10 ? Automatizovanje Microsoft Office aplikacija

Deo III ? Osnovne klase

Poglavlje 11 ? Smeštanje podataka u kolekcije
Poglavlje 12 ? Rukovanje stringovima, karakterima, i datumima
Poglavlje 13 ? Rad sa folderima i datotekama

Deo IV ? Programiranje

Poglavlje 14 ? Crtanje u Visual Basic-u
Poglavlje 15 ? Štampanje u VB.NET
Poglavlje 16 ? TreeView i ListView kontrole
Poglavlje 17 ? Rukovanje i otklanjanje greškaka
Poglavlje 18 ? Rekurzija
Poglavlje 19 ? Multiple Document Interface

Deo V ? Programiranje baza podataka u VB.NET

Poglavlje 20 ? Baze podataka: Arhitektura i osnovni koncepti
Poglavlje 21 ? Kreiranje aplikacija za baze podataka u ADO.NET-u
Poglavlje 22 ? Programiranje ADO.NET objekata

Deo VI ? VB.NET i Web

Poglavlje 23 ? Uvod u Web programiranje
Poglavlje 24 ? Pristupanje podacima sa Web-a
Poglavlje 25 ? XML Web servisi

Indeks


Ostali naslovi iz oblasti: Programiranje

Izdavač: Kompjuter biblioteka; 2002; Broširani povez; latinica; 24 cm; 1084 str.; 86-7310-165-4;