knjizara.com
Uprava u stihu, reči i slici

Vuk Cucić (autor)

Uprava u stihu, reči i slici
594 din
U korpu

Štivo koje se nalazi pred čitaocem nije uobičajena pojava u pravnoj literaturi. U pet odeljaka, pod 59 naslova objedinjeni su stihovi o različitim institutima upravnog prava. Svaka grupa stihova praćena je kraćim objašnjenjem njihove poente i pojmova o kojima govore. Objašnjenja sadrže upućivanja na objašnjenja povezanih pravnih instituta, kako bi se izbeglo ponavljanje, u meri u kojoj je to moguće. Stihove prati i šest karikatura, od kojih je jedna na naslovnoj strani (Uprava po Darvinu). Nakon svega sledi i pojmovnik, koji služi lakšem snalaženju u knjizi.

Knjiga nije isključiva i ograničena u pogledu ciljne grupe. Stihovi bez objaš

njenja namenjeni su dobrim poznavaocima upravnog prava. Objašnjenja su, pak, pisana tako da mogu da približe stihove onima koji su upravno pravo davno učili i koji ga ne primenjuju u praksi, studentima koji ga tek uče (kao praktikum sa rimama), pa čak i onima koji nikad nisu učili upravno pravo i nisu pravnici. Objašnjenja su pisana tako da mogu da ih razumeju i pravni laici, te će pravnici primetiti da se razjašnjavaju i pojmovi koji su u pravu uobičajeni i dobro poznati. Iako se to podrazumeva, valja ipak naglasiti da svako pojednostavljivanje nosi u sebi rizik da apstrahovanjem budu izostavljeni, i neki značajni detalji, kako bi se obezbedila bolja preglednost i razumljivost teksta.

Ova knjiga bi svoje mesto mogla da nađe u sekciji koja kod nas nije zastupljena – popularna pravna nauka. Njena svrha je, kao i kod drugih knjiga popularne nauke, da približi upravno pravo širem krugu čitalaca, ne nužno pravnika, i da pokuša da ih zainteresuje za ovu temu.

Vuk Cucić je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde predaje Upravno pravo, Upravno procesno pravo i Sudsku kontrolu uprave u uporednom pravu. Član je Udruženja za javnu upravu Srbije. Bio je posebni savetnik ministra pravde i državne uprave zadužen za državnu upravu, kao i član više radnih grupa za izradu nacrta propisa i strateških dokumenata, uključujući Nacrt zakona o opštem upravnom postupku, Nacrt zakona o upravnim sporovima, Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru i Nacrt strategije reforme javne uprave.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Upravno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Službeni glasnik; 2019; Broširani povez; ćirilica; 20 cm; 196 str.; 978-86-519-2358-9;