knjizara.com
Zoran R. Tomić
Zoran R. Tomić

Dr Zoran R. Tomić je redovni profesor Upravnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i šef Katedre za javno pravo na matičnom fakultetu (na istoj funkciji bio je i u periodu 2003-2006. god.). Rodjen 1956. godine u Šapcu (Srbija). Potiče iz ugledne lekarske i profesorske porodice. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao 1979. godine, sa srednjom ocenom 10 (deset). Proglašen za najboljeg diplomiranog studenta na Pravnom fakultetu u Beogradu u školskoj 1978/79. godini. Za asistenta-pripravnika na predmetu UPRAVNO PRAVO na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran 1979. godine. Magistrirao je 1982. godine (“Odgovornost društveno-političke zajednice za štetu prouzrokovanu prilikom javnih manifestacija u pravu SFRJ”), a 1987. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu “Upravna kontrola uprave, posebno u jugoslovenskom pravu”. U najviše univerzitetsko zvanje, zvanje redovnog profesora - izabran je 2000. godine.Osim niza naučnih i stručnih radova (članaka i drugih), objavio je više knjiga: Upravna kontrola uprave (monografija, dva izdanja); Komentar Zakona o opštem upravnom postupku (s još jednim autorom, osam izdanja); Komentar Zakona o upravnim sporovima (s još jednim autorom, pet izdanja); Upravno pravo (udžbenik, pet izdanja); Pravno nepostojeći upravni akti (monografija, 1999); Struka i politika (zbirka stručnih tekstova na pravno-političke teme, Beograd, 2003); Ustavno i srodno (pravna ustanovišta, Beograd, 2006); Upravno pravo (priručnik za pravosudni ispit, 2008). Učestvovao u brojnim naučnim i stručnim projektima, primerice: "Ustavne pretpostavke za demokratsku Srbiju" (počev od 1997) u organizaciji Inistituta za federalizam (Fribourg, Švajcarska) i Beogradskog centra za ljudska prava (Jugoslavija); "Civilna kontrola vojske i policije", pod okriljem Centra za unapređenje pravnih studija (2000. godine), “Položaj i razvoj policijskog školstva Srbiji” (u organizaciji Više škole unutrašnjih poslova u Beogradu, 2005-2006), kao i u nekoliko projekata PALGO-centra (za javnu i lokalnu samoupravu). Bio je, tokom niza godina, član ekspertskih grupa za izradu više zakona iz oblasti javne uprave. Proveo mesec dana u Francuskoj (Paris), koristeći stipendiju Republičke zajednice nauke (1990.god.). Boravio u Fribourg-u (Švajcarska), na tamošnjem Institutu za federalizam, učestvujući u radu na projektu vezanom za ustavne promene u zemljama tranzicije u Istočnoj Evropi (1997 .godine). Posebno sarađivao u davanju ekspertskih mišljenja i analiza sa: Saveznim ustavnim sudom, Saveznim sudom, Saveznim ministarstvom pravde i Saveznim ministarstvom za nauku (ranije Jugoslavije); Sudom SCG, Ustavnim sudom Srbije, Vrhovnim sudom Srbije, Ministarstvom pravde Srbije, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, Narodnom Bankom Srbije, Republičkim geodetskim zavodom, SO Stari grad u Beogradu i drugim institucijama, državnim organima i nedržavnim (nevladinim) organizacijama. Sudelovao je, pored ostalog, u pripremanju Nacrta zakona o nedobitnim organizacijama (1993-1994. godina) i Nacrta zakona o otvaranju policijskih dosijea (2002. godina), kao i u izradi važećeg Porodičnog zakona (2002-2003. godina). Posebno, zajedno sa još jednim autorom, izradio je nacrte budućeg novog Zakona o opštem upravnom postupku i novog Zakona o upravnim sporovima, u organizaciji Vlade Srbije (Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu), a pod okriljem Evropske agencije za rekonstrukcju (dobijena međunarodna verifikacija obavljenog posla, 2004-2005). Obavljao pojedine stručne funkcije na Univerzitetu u Beogradu. Povremeno se oglašava kritičkim analitičkim tekstovima u štampi na aktuelne teme.

autor Zoran R. Tomić

6 naslova [prikazano 1-5]

Zoran R. Tomić

Broširani povez, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2020, ISBN: 978-86-519-2581-1, ćirilica
Novo izdanje značajno je izmenjeno u odnosu na prethodne. Glavne novine tiču se bolje čitljivosti pojedinih pitanja, određenih pojednostavljenja i ...
U korpu 1430 din

Zoran R. Tomić

Broširani povez, Službeni glasnik:Dosije, 2011, ISBN: 978-86-519-0783-1, latinica
Zbirka odabranih aktuelnih pravničkih tekstova o vladavini prava, pravosuđu i autorovog vanpravničkog razmišljanja „Nefilozofski o smrti“, ...
U korpu

396 din

Stara cena:440 din

Ušteda:44 din (10%)


Zoran R. Tomić

Broširani povez, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018, ISBN: 978-86-7630-742-5, ćirilica
Pred čitaocima je tekst izmenjen u više tačaka u odnosu na prethodno izdanje knjige. Naime, udžbenik je aktuelizovan i dopunjen, umnogome prerađen. ...
U korpu 3300 din

Zoran R. Tomić

Broširani povez, Dosije, 2022, ISBN: 978-86-6047-408-9, latinica
"Iako možda poznatiji kao profesor i višegodišnji šef Katedre za javno pravo, Zoran R. Tomić je široj publici poznat i po svojim nadahnutim prilozima ...
U korpu

693 din

Stara cena:770 din

Ušteda:77 din (10%)


Zoran R. Tomić

Broširani povez, Dosije, 2023, ISBN: 978-86-6047-412-6, latinica
Autor se posle dve, nedavno objavljene, knjige pripovedaka i eseja – „Emotivna preslišavanja“ i „Trnje u snovima“, okušao i u poeziji. I to po svemu ...
U korpu

445 din

Stara cena:495 din

Ušteda:50 din (10%)