knjizara.com
Umetnost, socijalna devijantnost i pravo
Teorijski okviri i studije

Aleksandar Matković (autor)

Umetnost, socijalna devijantnost i pravo
1350 din
Stara cena: 1500 din
U korpu

Knjiga koja je pred čitaocem predstavlja rezultat autorovih višegodišnjih istraživanja u domenu veze između svih navedenih pojmova: artističkog i devijantnog, artističkog i protivpravnog, kao i međusobne interakcije sve tri označene sfere. Deo takvih istraživanja autor je objavljivao tokom proteklih godina u različitim naučnim publikacijama. Opisani delovi pojavljuju se u ovoj knjizi u modifikovanoj i dopunjenoj formi koja je usklađena sa potrebama predmetnog rada. Sa druge strane, većina ovde publikovanih materijala ranije nije objavljivana, usled čega se oni pojavljuju u premijernom obliku pisanom isključivo za potrebe ove monografije.
U pogledu s

adržine knjige, svesno je zastupan fragmentarni pristup, u okviru koga su selekcionisane i obrađivane pojedine teme koje svojom specifičnošću odgovaraju zadatoj temi. Struktura rada postavljena je tako da svaki od osnovnih tematskih odeljaka može biti posmatran dvojako: kao deo šire celine (tj. knjige u celosti), ali i kao zasebna studija koju je moguće tretirati kao samostalnu naučnu celinu. Prilikom selekcije tematskih celina, vodili smo se načelom da u što je moguće većoj meri posvetimo prostor umetničkim pojavama na prostoru naše zemlje i njenih država prethodnica. Obrazloženje za ovakav potez čini se samorazumljivim. Budući da je inostranim artističkim pojavama o kojima je ovde reč posvećen neuporedivo veći prostor u stučnoj literaturi u odnosu na domaće predstavnike istovrsnih artističkih fenomena, fokusiranjem na primere iz naše prakse nastojali smo da ublažimoopisanu disproporcionalnost, ali i da osvetlimo jednu značajno manje poznatu sferu umetnosti i njene potencijalne veze sa domenom devijantnosti i (protiv) pravnosti. Autor je namenski izbegao dosledno obrađivanje svih zamislivih aspekata veze između umetnosti, devijantnosti i prava, smatrajući da bi takav poduhvat neminovno morao imati enciklopedijske razmere, što ni na koji način nije bila naša zamisao. Prostor za dalje istraživanje ostaje otvoren, usled čega je autor posebnu pažnju i poklonio pokušaju da „načne“ ovu zapostavljenu temu i približi je zainteresovanoj naučnoj javnosti, otvarajući teren za dalja interdisciplinarna istraživanja kojima bi ova knjiga, kao polazište i orijentir, mogla biti od pomoći.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Pravo , Umetnost , Socijalna devijantnost
Ostali naslovi iz oblasti: Knjige

Izdavač: Prometej - Novi Sad; 2022; Broširani povez; ćirilica; 25 cm; 350 str.; 978-86-515-2025-2;