Teologija lepote

Milorad M. Lazić (autor)

Teologija lepote

495 din

U korpu

Bogoslovsko društvo „Otačnik“ iz Beograda, objavilo je 2007. godine zbornik radova istoričara i đakona SPC Milorada Lazića ( 1956-2003) u knjizi pod naslovom „Teologija lepote“, sa svestranim Predgovorom Bogdana Lubardića i Pogovorom Aleksandra Petrovića. Knjiga Milorada Lazića „Teologija lepote“ obuhvata dva veća poglavlja koji nose naslove : Pravoslavna estetika i Isihazam kod Srba.
Pošto je o isihazmu kod Srba već dosta i dobro pisano od strane naših vrhunskih teologa, poznavalaca ove tematike, biću slobodan da se kao neteolog pozabavim onim delom u knjizi Milorada Lazića koji on posvećuje „pravoslavnom shvatanju lepote“, kao i „Estetici tela“.


Smatram smelim, ali i uspešnim poduhvat- po nesreći za srpsku kulturu i u njoj pravoslavnu teologiju rano preminulog, delimično i originalnog stvaraoca Milorada Lazića- kojim se posvetio, nekoj vrsti rehabilitacije poimanja tela u pravoslavlju, a i šire, u hrišćanstvu. Poznat je negativan uticaj platonista i neoplatonista (naročito Plotina, koji je, shodno svojoj emanacionoj kosmologiji, telo smatrao principom zla), a zatim i Origena- na prvobitno hrišćansko učenje o telu. „Ili ne znate da su tela vaša crkva Svetoga Duha koji živi u Vama, koga imate od Boga i niste svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telima svojim i u dušama svojim, što je Božije“ (Druga poslanica Apostola Pavla Korinćanima 6.19,20).
U većini tekstova Milorada Lazića u posthumno objavljenoj knjizi „Teologija lepote“ preovlađuje, kako njegovo lično ubeđenje o psihofizičkom jedinstvu čoveka, tako i stav brojnih, kasnijih hrišćanskih patrologa, na koje se Lazić i poziva (naročito na velikog mističara iz 11. veka svetog Simeona Novog Teologa), a koji uče da se i telo i duša osvećuju i da se celina poima kao sveta duša i sveto telo. Kako sačuvati ovo naše telo-takođe od Boga stvoreno- a ne od nekog nižeg duha, demijurga, kao što uče gnostičari- od neizbežnog prljanja u toku života?
Odnos erotičnog (Erosa kao sile Božije ljubavi koja traži od čoveka preobražaj) i seksualnog (kao elementa zdrave ili izopačene polnosti) predstavljao je oduvek zagonetku, bar sa dve nepoznate, koju su razne civilizacije i različite religije, kroz vekove, rešavale na svoj način.
Tajna polnosti bila je i ostala, odnos muškarca i žene, pa je zadatak hrišćanstva i hrišćanskog čoveka u budućnosti, prema uverenju Milorada Lazića „da stvaralački produbi i potpunije otkrije mistično jedinstvo muškog i ženskog tela“, a takav pristup zahteva, prema Laziću „otvorenost, nelicemerje i druge kvalitete, jer od tajne pola zavisi čovekovo bogopoznavanje i shvatanje čoveka i stvorenog sveta... Konačno, prema učenju pravoslavnih otaca Crkve, na primer Pseudo-Dionisija Areopagita i sv. Maksima Ispovednika, Eros je osećaj neodoljive privlačnosti ka preobraženju i vaskrsenju celog čoveka...Ove reči Milorada Lazića mogu delovati na neke mlade ljude danas, čudnovato i odbijajuće. A upravo ovakve reči i njen dublji smisao koji prožima knjigu Milorada Lazića „Teologija lepote“, upućuje mlade ljude (i ne samo ove) na osvešćeno, duhovno i pravoslavno suprotstavljanje današnjoj krizi polova i hedonizmu koji je prati. U vremenu „novog varvarstva“ i „zaboravu duha“, ova knjiga Milorada Lazića i njoj slične (koje su, srećom, sve brojnije u našoj kulturnoj sredini) bude čoveka iz „zaborava mišljenja“- koji (zaborav) i jeste uzrok prenaglašavanja pohotljivosti tela-pozivajući ga, najpre na duhovno, a onda i na duševno i telesno sjedinjenje (u smislu dopunjavanja) muškarca i žene. Ne treba zaboraviti - i na ovo nas upozorava Milorad Lazić kada piše o asketizmu - da su svi ljudi pozvani na podvig „jer nam je potreban korak ka ličnom opitu i ličnom doživljaju“ (M.Lazić).
Vladeta Jerotić

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Polnost , Pravoslavlje , Isihazam
Ostali naslovi iz oblasti: Religija i teologija

Izdavač: Bogoslovsko društvo OTAČNIK; 2007; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 232 str.;