knjizara.com
Tako sam govorio zarad sutra

Sreto Tanasić (autor)

Tako sam govorio zarad sutra
616 din
Stara cena: 770 din
U korpu

Knjiga koju čitalac ima pred sobom žanrovski je specifična. To su intervjui o pitanjima savremenog srpskog književnog jezika koje je u različitim prilikama davao član ANURS prof. dr Sreto Tanasić. Intervjui nisu naučni žanr u užem smislu, ali kada je intervjuisana ličnost naučnik, i to jedan od vodećih u svojoj oblasti, kao što je to prof. Tanasić, i ka

da se intervjui odnose na oblast u koju je on veoma dobro upućen, i kao istraživač, i kao rukovodilac i kao pažljivi posmatrač jezičkih aktuelnosti i učesnik u procesima standardizacije srpskog jezika, onda je intervju veoma dobar način da se ukaže na neke važne činjenice i da se dâ njihovo kompetentno objašnjenje u obliku koji je pristupačan i širem krugu zainteresovanih čitalaca.

Ova knjiga je izuzetno aktuelna, jer ima za predmet stanje u kojem se nalazi savremeni srpski jezik, kao i procese koji se u njemu odvijaju. To su pre svega pitanja najnovije spoljašnje istorije jezika kao odnosa između jezika i društva u kojem on postoji i u čijoj je kulturi jezik jedna od temeljnih vrednosti. Politička i vrednosna izdiferenciranost savremenog srpskog društva odražava se na stavove koje o srpskom jeziku imaju njegovi govorni predstavnici i drugi građani Republike Srbije, ali i svi drugi u zemlji i izvan nje koji su zainteresovani da i uticanjem na jezičku politiku i jezičko planiranje utiču na pravac razvoja srpskog društva.Iz toga sledi da ova knjiga takođe ima i predmet posebne težine i značaja, jer od statusa književnog jezika umnogome zavisi status kulture kojoj on pripada i društva u celini.Pored toga, ova knjiga ima jednog od najmerodavnijih tumača stanja i procesa u savremenom srpskom jeziku, što je posebno važno u svetlu činjenice da o jeziku svako ima neki stav (što je dobro), i što su mnogi od tih stavova površni i pogrešni (što, naravno, nije dobro), a oni koji ih zastupaju ne retko su uvereni da se o jeziku može kategorično govoriti bez lingvističkog obrazovanja i bez čvrstih argumenata, ako se to zameni jakim emotivnim nabojem i oštrim rečima o onima koji misle drugačije.

Budući da se prof. dr Sreto Tanasić celog svog radnog veka bavi savremenim srpskim književnim jezikom, proučavajući ga s raznih aspekata, i samostalno i u okviru širokih naučnih projekata kojima je i rukovodio, u različitim naučnim i kulturnim ustanovama i organizacijama, a sada i kao predsednik Odbora za stadardizaciju srpskog jezika, istrajno pišući i govoreći o srpskom jeziku, a da je uz to poznat i kao ličnost i kao stručnjak po svojoj odmerenosti suda, ali i po čvrstoj argumentaciji i jasnom stavu kada je reč o značaju jezika za nacionalni i lični identitet, onda je jasno da je prof. dr Sreto Tanasić itekako pozvan da govori o pitanjima koja mu se postavljaju u intervjuima sabranim u ovoj knjizi, odgovarajući ponekad i nekoliko puta na slična pitanja o srpskom jeziku i srpskom pismu koja mu postavljaju različiti intervjueri, što se u knjizi ovog profila mora prihvatiti kao neizbežno.

U ovoj knjizi postavljena su mnoga važna pitanja o srpskom jeziku danas i ponuđeni su dobro obrazloženi odgovori od veoma merodavnog stručnjaka, što knjigu preporučuje da se čita s punom pažnjom i poverenjem.
Akademik Predrag Piper

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Srpski jezik , Intervjui
Ostali naslovi iz oblasti: Memoari, biografije, dnevnici, pisma

Izdavač: Čigoja; 2020; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 234 str.; 978-86-531-0624-9;