knjizara.com
Strategijski menadžment - osnove, proces i koncepti

Branislav Mašić (autor)

Strategijski menadžment - osnove, proces i koncepti
2290 din
U korpu

Na strategijski menadžment se gleda kao na kontinuirani proces analiza, odluka i akcija, koje neka organizacija preduzima, da bi stvorila i zadržala konkurentsku prednost. Poznato je da je strategijski menadžment, kao nauka i struka (veština, umetnost), izrasla iz planske funkcije menadžmenta, i da se počevši od svog nastanka (početkom sedamdesetih godina prošlog veka) neprestano usavršava. Tehnološki faktori su najjače delovali na oblikovanje prakse i nauke o strategijskom menadžmentu, ali su delovali i drugi faktori PEST ili PESTEL analize, analize konkurentskog ili operativnog i internog okruženja (sredine) organizacije.

Industrija 4.0 ili četvrta

industrijska revolucija ima novu tehnološku osnovu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, internetu stvari (engl. Internet of Things), računarstvu u oblaku (engl. cloud computing), analitici velike količine podataka (engl. Big Data Analytics), i daljem razvoju digitalne privrede i društva, a sve u funkciji donošenja brzih i kvalitetnih odluka i ostvarenju efektivnosti („raditi prave stvari“) i efikasnosti („raditi prave svari na pravi način“).

Ovaj rad upravo čini pokušaj da prikaže osnove i koncepte strategijskog menadžmenta sa akcentom na najnovija saznanja. U tom smislu sadrži teorijsko-metodološka razmatranja koncepata, sistema i procesa strategijskog menadžmenta.

Knjiga „Strategijski menadžment: osnove, proces i koncepti“, nalazi se prvi put sa znatno izmenjenim i dopunjenim sadržajem u odnosu na prethodno izdanje iz 2009. godine.

Vrednost ovog izdanja knjige je uvećana korišćenjem mnogobrojnih mini studija slučajeva poznatih svetskih kompanija kako bi se napravila dobra povezanost naučne i stručne dimenzije strategijskog menadžmenta.


Ostali naslovi iz oblasti: Menadžment

Izdavač: Data status; 2021; latinica; 24 cm; 645 str.; 978-86-7478-741-0;