Spisi iz opšte lingvistike

Ferdinand de Sosir (autor)

Spisi iz opšte lingvistike

1353 din

Stara cena: 1650 din

U korpu

Naziv Opšta lingvistika preuzet je iz administrativnog naziva ženevskih predavanja. Taj naziv, dat pod uticajem nemačkog izraza Allgemeine Sprachwissenschaft, bio je u čestoj upotrebi u francuskom jeziku početkom XX veka, ali on nikako nije pokrivao jedinstveni pojmovni sadržaj. Silven Oru, na osnovu pregleda dela koja su objavljena na nemačkom,engleskom i francuskom između 1870. i 1930, utvrdio je da su se pod opštom linvistikom podrazumevale ponekad čak i pet oblasti: 1. Saznanja o opštoj lingvistici i njenim rezultatima; 2. Radovi o jeziku namenjeni široj publici; 3. Enciklopedije koje zahvataju znanja o jezicima; 4. Metodološke rasprave; 5.

Monografije o kategorijama kje čine ovu disciplinu. Izgleda da se Sosir lično nikada nije bavio pitanjem administrativnog naziva koji je određen za njegove kurseve: viziju svoga učenja on je prikazivao kao “filozofiju lingvistike”.


Ostali naslovi iz oblasti: Filologija i lingvistika

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića; 2004; latinica; 23 cm; 339 str.; 86-7543-089-2;