Semantika i pragmatika reči

Tvrtko Prćić (autor)

Semantika i pragmatika reči

rasprodato

Ova knjiga pokušaće, iz perspektive moderne lingvistike i sa što manje formalizama, da ponudi odgovor na najčešće postavljana pitanja vezana za značenje i upotrebu reči. Njen naslov Semantika i pragmatika reči, u pisanju ponešto dvoznačan, sadrži u sebi najavu razmatranja dveju disciplina koje se najviše bave problemima značenja i upotrebe reči (i kao jednine i kao množine). Glavnina teksta, čije uspešno praćenje pretpostavlja poznavanje osnovnih lingvističkih pojmova, zasnovana je na skraćenoj i prilagođenoj verziji doktorske disertacije Agentivni sufiksi u savremenom engleskom jeziku. Morfosintaktički i semantički aspekti.

Poslednja dva poglavlja, pri tom, posebno su pripremljena za ovu priliku.


Ostali naslovi iz oblasti: Filologija i lingvistika

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića; 1999;