knjizara.com
Sam sebi pravnik
praktikum za praktičnu primenu pravnih obrazaca

Milenko Ubavić (autor)

Sam sebi pravnik
rasprodato

Težište ovog Praktikuma je na primerima obrazaca za korišćenje i svakodnevnu upotrebu. Primeri obrazaca su kao tipični, najčešći i napotrebniji za aktuelnu praksu i korisnik Praktikuma može da ih upotrebljava kao module spajajući i razdvajajući pojedine delove kombinujući ih prilagođavanjem stvarnim životnim situacijama po meri potreba korisnika.
Ovaj Prakt

ikum je orijentisan i namenjen, isto tako, i pravnicima svih profesionalnih opredeljenja:advokatima, pripravnicima u pravosudnim organima(sudovima, tužilaštvima, pravobranilištvima, u državnoj upravi) i pravnicima u privredi, bez obzira na svojinski sastav kapitala, veličinu i strukturu, kao i pravnicima zaposlenim u vanprivredi. U ovom Praktikumu se nalazi 294 primera oopštih akata, ugovora, sudskih i upravnih podnesaka i drugih pismena. Praktikum je presložen po principu pravne radnje u pojedinoj pravnoj oblasti:

I.PRAVNE RADNJE U PARNIČNOM POSTUPKU

pravne radnje u primeni porodničnog prava
pravne radnje u primeni radnog prava
pravne radnje u primeni stambenog prava
pravne zemljišno - književne radnje
pravne radnje u primeni naslednog prava

II. PRAVNE RADNJE U PRIMENI TRGOVINSKOG PRAVA
III.PRAVNE RADNJE U VANPARNIČNOM POSTUPKU
IV. PRAVNE RADNJE U PRIMENI IZVRŠNOG POSTUPKA
V. PRAVNE RADNJE U KRIVIČNOM POSTUPKU
VI. PRAVNE RADNJE U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU
VII. MODELI UGOVORA
VIII. POSTUPAK OCENE USTAVNOSTI ZAKONA I USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI OPŠTIH AKATA


Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Građevinska knjiga; 5. izdanje, 2007; Tvrd povez; latinica; 21 cm; 662 str.; 978-86-395-0517-2;