Rusija i Rusi u svetskoj istoriji

Natalija Aleksejevna Naročnicka (autor)

Rusija i Rusi u svetskoj istoriji

rasprodato

Knjiga poznate ruske istoričarke Natalije Naročnicke Rusija i Rusi u svetskoj istoriji, u prevodu Ksenije Trajković i s pogovorom dr Slavenka Terzića, na sigurnim istoriografskim osnovama tumači jedno od najkrupnijih pitanja koje se tiče Rusije i ruskog naroda i njihove sudbine i položaja u širim, evropskim i svetskim geopolitičkim okvirima.

Osnovni predmet studije – odnos Zapada i njegove ideologije i politike prema Rusiji i njenim, duhovnim, državnim, nacionalnim, kulturnim i drugim ciljevima od opšteg interesa – istraživački i argumentovano je protumačen u nekim od najvažnijih ravni savremenog istoriografskog teksta – u teorijsko-metodološkoj, istorijsko-hronološkoj i geopolitičkoj.
U svakom od tih slojeva Natalija Naročnicka je, polazeći od jedinstvenog interpretativnog pristupa koji podrazumeva trajnu uslovljenost i povezanost pojava koje utiču na sudbinu jednog naroda i njegove države, pronalazila osnove za svoje polemičko tumačenje odnosa Zapada prema Rusiji i uloge Rusije u evropskoj i svetskoj politici, civilizaciji i kulturi. Iako se oslanja na činjenicu da između Rusije, kao prirodne naslednice vizantijske kulturne i religijske tradicije i glavnog oslonca pravoslavnog pogleda na duhovni, ekonomski, politički i kulturni razvoj čitavog istočnog i jugoistočnog dela Evrope, na jednoj strani, i Zapada i njegovog pragmatičnog i liberalističkog pogleda na potrebu širenja svog uticaja na ceo evropski i azijski strateški i politički prostor, na drugoj, postoji trajan sukob, koji se posebno zaoštrava od Krimskog rata 1856. godine pa do danas, Natalija Naročnicka objektivno sagledava i prirodnu i trajnu upućenost Evrope i Zapada na Rusiju i Rusije na Zapad.
Jedan od ključnih predmeta istraživanja knjige Rusija i Rusi u svetskoj istoriji jeste i takozvano Istočno pitanje, koje, u tumačenju N. Naročnicke, i dalje postoji u svom zaoštrenom vidu, što se posebno pokazalo u poslednjoj deceniji 20. i u prvim godinama 21. veka, kada je ono sa tragičnim posledicama obnovljeno na tlu nekadašnje Jugoslavije, posebno dramatično utičući na istorijsku i političku sudbinu srpskog naroda, kao i na prostoru nekadašnjeg Sovjetskog Saveza i današnje Rusije. Širi naučni, društveni i kulturni značaj koji objavljivanje knjige Natalije Naročnicke ima u našoj sredini argumentovano je potvrđen u sintetički datom pogovoru dr Slavenka Terzića.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Rusija , Istorija Evrope
Ostali naslovi iz oblasti: Istorija

Izdavač: Srpska književna zadruga; 2008; Tvrd povez; ćirilica; 21 cm; 543 str.; 978-86-379-1047-3;