knjizara.com
Rimska naselja i komunikacije od Jadrana do Dunava
(I - IV veka)

Vladimir Petrović (autor)

Rimska naselja i komunikacije od Jadrana do Dunava
najavljeno

Geografski okvir teme monografije obuhvata u širem smislu balkanski i delom srednjoevropski prostor, od Jadranskog mora do desne obale Dunava, područje na kome su se nalazile rimske provincije Dalmacija (Dalmatia) i u većoj meri Panonija (Panonnia), južno od reke Drave, koje su proizašle iz provincije Ilirik u doba dinastije Flavijevaca. S druge strane, sadržaj knjige obuhvata i čitavo područje rimske provincije Gornje Mezije (Moesia Superior). Predmet istraživanja predstavljaju rimska naselja i komunikacije na širokom prostoru od Jadrana do Dunava, posebno njihova starost, karakter, funkcije, savremena ubikacija i stepen arheološke istraženosti. Radi se, na

ime, o pokušaju da se na poseban način otvore i povežu dve značajne hodološke teme na području tri navedene rimske provincije: važne komunikacije zabeležene u istorijskim izvorima (itinerarima — putnim kartama) i putevi vicinalnog, dakle, lokalnog karaktera sa osobenostima značajnijih naselja i svih pojedinačnih dokumentovanih ili u izvesnim slučajevima pretpostavljenih stanica koje su rimski putevi povezivali. Sadržaj monografije ima za cilj da ukaže na značaj i posebenosti ove srazmerno široke i nadasve, u naučnom smislu, izazovne teme. Metodološki pristup radu na ovoj kompleksnoj naučnoj materiji zasniva se na uporednoj analizi različite građe ? od literalnih izvora, epigrafskih podataka do rezultata arheoloških istraživanja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Rimska država
Ostali naslovi iz oblasti: Istorija

Izdavač: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu:Balkanološki institut SANU; 2015; 24 cm; 388 str.; 978-86-7379-399-3;