Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturalnih promena i novih uslova rada

inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja

Ljubica M. Zjalić (autor)

Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturalnih promena i novih uslova rada

1192 din

U korpu

Studija Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturnih promena i novih uslova rada Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja predstavlja pokušaj kompleksnog sagledavanja jednog od najznačajnijih pitanja savremene privrede i društva. Posebno je značajno nastajanje tehnoloških viškova radne snage na bazi primene nove tehnike i tehnologije. Uključivanje u novu medjunarodnu podelu rada sa novim oblicima komparativnih prednosti, moguće je jedino na osnovu ekonomije znanja, odnosno na bazi inovativnih sposobnosti (u informatičkoj revoluciji sama informacija postaje sirovina).

Inovativni proces, shvaćen u najširem smislu, najsigurniji je put za povećanje produktivnosti i za smanjenje zaostalosti naše zemlje. U studiji je posebno analiziran odnos prestrukturiranja privrede i privatizacije. "Prvo prestrukturirati pa onda privatizovati,"(da bi se sačuvao ljudski kapital). Studija predstavlja značajan doprinos nauci. Reč je o fundamentalnoj promeni u načinu rada i života i organizaciji ljudskih resursa. U takvim uslovima, ako se uzme u obzir postojeća tehničko - tehnološka (i informatička) revolucija, pristup ljudskim resursima opredeljuje izbor društvenog i ekonomskog razvoja, kao i novi kvalitet društvenih odnosa.
Prof. dr Branko Medojević

Studija Razvoj ljudskih resursa u funkciji strukturnih promena i novih uslova rada Inovativnost - nezaobilazan činilac razvoja predstavlja značajan, aktuelan i kvalitetan istraživački rad. Potvrda toga je kompleksnost i originalnost pristupa ovoj složenoj i aktuelnoj temi, dubina i analitičnost sagledavanja relevantnih faktora i uslova kao i dobijeni rezultati koji imaju naučno-teorijski nivo i praktičnu upotrebljivost. Uloga, značaj i potpuna afirmacija ljudskih resursa pokušavaju se iznova i celovito sagledati i definisati kroz integralno smeštanje ove komponente u procese, promene i uslove koji čine okruženje. Posebno kvalitetno je analizirana privatizacija koja se sprovodi u Srbiji uz detaljno pojašnjenje ispoljenih slabosti, nedorečenosti, neznanja pa i nemoralnosti pojedinaca. Detaljno je obrazložena dilema da li prestrukturiranje treba izvršiti pre privatizacije i šta to znači za zaposlenost - priliv starnih investicija i izgradnju tržišnog i institucionalnog ambijenta. Doprinos ovoga rada nauci u tome je što nudi teorijsko-metodološki okvir za kompleksno istraživanje razvoja ljudskih resursa u sadašnjim i budućim uslovima rada, odnosno što daje realnu mogućnost apostrofiran)a uloge i značaja znanja kao osnovnog resursa razvoja, nove uloge tržišta rada koje vrši usmeravanja i alokaciju kadrova i realizuje programe zapošljavanja, novu koncepciju zapošljavanja i zaštite radne snage.
Prof. dr Boško Nadoveza

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Globalizacija
Ostali naslovi iz oblasti: Menadžment

Izdavač: Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća; 2011; latinica; 24 cm; 343 str.; 978-86-84531-14-0;