knjizara.com
REBUS SIC STANTIBUS
Raskid ugovora o kreditu zbog promenjenih okolnosti

Ana Odorović, Katarina Dolović Bojić (autor)

REBUS SIC STANTIBUS
1200 din
U korpu

Pravne posledice kredita sa valutnom klauzulom predstavljaju jedno od onih pitanja koje zbog svoje kompleksnosti i relevantnosti već godinama zaokupljuju pažnju akademske i stručne javnosti. Povod za pravnu raspravu jesu krediti indeksirani u švajcarskim francima, koji su se u Srbiji prvi put pojavili 2006. godine, a koji su zbog svoje niske kamatne stope bili vrlo čest izbor korisnika kredita posebno 2007. i 2008. godine. Posle svetske finansijske krize kurs švajcarskog franka snažno je ojačao u odnosu na evro i dinar, zbog čega su rate kredita izražene u dinarima značajno uvećane u odnosu na trenutak zaključenja ugovora. Kao posledic

a toga, brojni korisnici kredita su pokrenuli sudske postupke sa zahtevom da se utvrdi ništavost ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom, odnosno da se ti ugovori raskinu zbog promenjenih okolnosti. U narednom periodu sudovi su često odgađali meritorno odlučivanje, a mali broj meritornih presuda doveo je do vrlo neujednačene sudske prakse. To je podstaklo Vrhovni kasacioni sud da na sednici Građanskog odeljenja 2. aprila 2019. godine donese pravno shvatanje „Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu o švajcarskim francima i konverzija“. Ubrzo nakon toga Narodna skupština Republike Srbije usvojila je po hitnom postupku Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji je stupio na snagu 7. maja 2019. godine. Nažalost, ni ova rešenja najviše sudske instance u zemlji i zakonodavca nisu dala odgovore na sva pitanja koja su iz ugla akademske i stručne javnosti neophodni da bi se na sistematičan i pravno predvidljiv način u budućnosti rešavali slični pravni sporovi. Kako se stav Vrhovnog kasacionog suda odnosio isključivo na pitanje punovažnosti valutne klauzule, ostalo je neizvesno kakav je ishod sudskih postupaka pokrenutih sa zahtevom za raskid ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima. Cilj ovog zbornika je da ponudi odgovore na najvažnija pitanja primene instituta promenjenih okolnosti na kredite sa valutnom klauzulom, imajući u vidu da će postojeće pravne dileme sačekati i sve buduće pravne sporove nezavisno od valute indeksacije. Objavljivanju ovog zbornika prethodila su dva okrugla stola održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu pravnih posledica kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Prvi okrugli sto održan je poslednjeg dana septembra 2019. godine povodom donošenja Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Tema drugog okruglog stola, održanog 21. februara 2020. godine, bila je mogućnost primene klauzule rebus sic stantibus na sporne kredite. Ovaj zbornik čine konačne verzije radova nastalih kao rezultat diskusije na drugom okruglom stolu. Njegovi učesnici su ujedno i autori članaka.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Krediti
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; 2020; Broširani povez; ćirilica; 20 cm; 173 str.; 978-86-7630-924-5;