PHP4 Osnove

Bill McCarty (autor)

PHP4 Osnove

rasprodato

PHP4 Osnove

Sadržaj
Uvod
Prvi deo: Pisanje osnovnih PHP programa
1 Kreiranje PHP programa
2 Osnovni gradivni elementi PHP programa
3 Kreiranje HTML formi
4 Pristup podacima
5 Rad sa skalarnim vrednostima
Drugi deo: Pisanje naprednijih PHP programa
6 Pisanje uslovnih iskaza
7 Rad sa funkcijama
8 Rad sa nizovima
9 Rad sa nizovima karak

tera (stringovima
) Treći deo: Rad sa uskladištenim podacima
10 Rad sa cookijeima (kolačićima)
11 Rad sa datotekama i fasciklama
12 Slanje i primanje elektrnoske pošte
13 Osnove relacionih baza podataka i SQL-a
Četvrti deo: 14 Pristup relacionim bazama podataka
15 Rad sa klasama i objektima
16 Rad sa šablonima aplikacija
17 Dibagovanje PHP skriptova
Peti deo: Dodaci
A Odgovori na pitanja iz provere znanja
B Instalacija PHP-a
C PHP resursi
D Osnovno o Unixu
E Escape seknvence
F ASCII
G PHP operatori
H Sigurnost
I PHP funkcije


PHP4 Vodič za početnike
Za programere koji prvi put programiraju
Naučite osnove programiranja u PHP-u 4.
Kreiranje formi, rad sa funkcijama, upotreba cookieja, kreiranje nizova karaktera i još puno toga.
Praćeno primerima koji su urađeni po modelu korak-po-korak
Testiranje i dibagovanje koda
Zadnja strana

Uz pomoć ove knjige ćete se upoznati sa osnovama programiranja pomoću PHP a 4, jednog od najpopularnijih jezika današnjice. U pitanju je skript jezik koji možete koristiti na različitim platformama, a koji je dostupan svima. Počećete sa kreiranjem osnovnih PHP programa i postepeno preći i na naprednije teme, kao što su uslovni iskazi, rad sa nizovima karaktera, kreiranje funkcija, unos nizova, i još puno toga. tu su i primeri koji postepeno postaju sve složeniji, tako da nećete preskočiti ni jedan korak na svom putu ka PHP programeru. Vrlo brzo ćete biti u stanju da koristite PHP kao alat za razvoj Web aplikacija. Jezik se može koristiti i za aplikacije elektronskog poslovanja, kao i intranet aplikacije ili za obavljanje drugih poslova, uključujući upravljanje mrežom ili administraciju bazom podataka. Ova knjiga je veoma informativna i laka za praćenje, tako da će Vam sigurno pomoći da naučite ovaj snažan i pouzdan skript jezik.

Ovaj vodič za početnike je tako napravljen da možete da je iz njega lako učiti:
Poglavlja Svaki koncept je podeljen u logičke celine (poglavlja), što je idealno za individualno učenje
Ciljevi Svako poglavlje počinje nabrajanjem onoga što ćete u njemu naučiti
Pitanja za eksperta Odeljci sa pitanjima i odgovorima u kojima dobijate dodatne informacije i interesantne komentare
1-minutna vežbanja Kratki odeljci u kojima možete da proverite svoj napredak
Posebna sintaksa Primeri sa kodom su označeni komentarima, koji ukazuju na koknretnu tehniku koja se njima ilustruje
Projekti Vežbanja koja se nalaze u okviru svakog poglavlja, pokazuju kako da primenite ono što ste naučili
Provera znanja Rezime na kraju svakog poglavlja, koji testira Vaše znanje, preko kratkih pitanja.

O autoru:
Bill McCarty je vanredni profesor informacionih tehnologija na Azusa PAcific Univerzitetu, gde predaje PHP, JAvaScript i administraciju Linux sistemima i mrežama. On vrlo često izlaže na konferencijama i jedan je od urednika Linux magazina.


Ostali naslovi iz oblasti: Programiranje , , Osnovi

Izdavač: Kompjuter biblioteka; 2002; Broširani povez; latinica; 580 str.; 86-7310-119-0;