knjizara.com
Osnovna i oralna histologija i embriologija

Ivan Nikolić, Vesna Lačković, Vera Todorović (autor)

Osnovna i oralna histologija i embriologija
5090 din
U korpu

Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje Osnovne i oralne histologije i embriologije predstavlja jedinstven, sveobuhvatan i bogato ilustrovan udžbenik, koji sadrži osnovna znanja iz histologije i embriologije, ali detaljne podatke o najnovijim dostignućima, naročito u poglavlju o usnoj duplji. U odnosu na prethodna dva izdanja ovo izdanje sadrži veliki broj novina koje se odnose na autore, obim i sadržaj tekstra, literaturu i dizajn.
Udžbenik je namenjen, pre svega studentima stomatologije, ali i studentima medicine, veterinarske medicine, farmacije i biologije.
Celo

kupno gradivo je podeljeno u 21 poglavlje u okviru kojih su sadržane sledeće tematske jedinice: osnovne histološke metode, mikroskopija, didaktički pristup analiziranju gradiva, ćelija sa hemijom biomolekula i medicinskom citologijom, osnovne karakteristike ćelija tkiva i sistema organa, opšta embriologija, tkiva (epitelno, vezivno, mišićno i nervno) i sistemi organa. Materija je sistematizovana tako, da se u okviru svakog poglavlja, pored osnovnog teksta, koji na didaktičan način obrađuje morfološke i glavne funkcionalne karakteristike histoloških struktura, nalaze i dodatni podaci iz najnovije svetske literature o ultrastrukturi i molekularnoj organizaciji (na sivoj osnovi), fiziološkim mehanizmima (na narandžastoj osnovi), embriologiji – opštoj embriologiji, histogenezi i organogenezi (na žutoj osnovi) i o kliničkom značaju (na plavoj osnovi).
Detaljno je opisano gradivo iz oblasti histologije i embriologije usne duplje, sadržano u 16. poglavlju. U njemu su obrađene sve nastavne jedinice neophodne studentima stomatologije: osnovne anatomske karakterictike glave i njenih kostiju, opšte karakteristike, podela i sadržaj usne duplje, pljuvačne žlezde, oralna mukoza, opšte karakteristike zuba, gleđ, pulpo-dentinski kompleks, cement, periodoncijum, alveolarni nastavak vilične kosti i embriologija svih struktura usne duplje. Ovo poglavlje sadrži i osnovne podatke o najčešćim poremećajima svih struktura usne duplje, pri čemu je posebna pažnja povećena urođenim anomalijama kraniofacijalne regije (rascepi nepca) . U ovom poglavlju su opisane i matične ćelije zuba, koje danas pobuđuju veliko interesovanje, s obzirom na mogućnost da se izgubljeni zubi i tkiva kraniofacijalne regije reparišu i regenerišu primenom matičnih ćelija i tkivnog inženjeringa.
Tekst je dokumentovan sa preko 500 svetlosnomikroskopskih, elektronomikroskopskih i makroskopskih fotografija, crteža, tabela i šema.
Originalni ili modifikovani crteži, u najvećem broju slučajeva, su obojeni tako, da je svaka ćelija, tkivo, ili organ obojen u boji klicinog lista od kojega vode poreklo: ćelije ektodermnog porekla obojene su nijansama plave, ćelije endodermnog porekla nijansama žute, dok su ćelije mezodermnog porekla obojene nijansama crvene boje. Ovakav način prikazivanja crteža ima za cilj da studentima tokom savljadavanja gradiva iz histologije ukaže na embrionalno poreklo histoloških struktura.
Novinu u ovom izdanju predstavlja i nov deo koji koji sadrži pitanja i odgovore iz teorijskog i praktičnog dela histologije i embriologije.
U udžbenik Osnovna i oralna histologija i embriologija, ugrađeno je bogato iskustvo autora, koje je proisteklo iz njihovog dugogodišnjeg pedagoškog i naučnoistraživačkog rada. Za ovo izdanje, pored dosadašnjih autora iz Niša, Beograda i Pančeva, angažovani su i novi autori sa Medicinskih fakulteta u Beogradu, Nišu, Banjoj Luci, Sarajevu, Podgorici i Foči.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Histologija , Embriologija , Anatomija
Ostali naslovi iz oblasti: Stomatologija

Izdavač: Data status; 3. izdanje, 2019; Tvrd povez; latinica; 31 cm; 450 str.; 978-86-7478-483-9;