Oksfordska istorija muzike I

Džerald Abraham (autor)

Oksfordska istorija muzike I

rasprodato

Britanski muzikolog Dž. Abraham napisao je obimnu studiju pod nazivom Oksfordska istorija muzike, prateći razvoj muzike od praistorije do XX veka. Prvi tom knjige, od predviđena tri, pokriva: muziku praistorije, starih civilizacija (Mesopotamija, Egipat, Grčka, Rim...), zatim muziku Zapadne (uglavnom) i Istočne Evrope (neuporedivo manje) sve do prvih godina XVI veka, a tu su i poglavlja posvećena muzici islamskog sveta, Istočne Azije i Indijskog Potkontinenta.
Čitaoca može fascinirati količina podataka o muzici iz vremena gregorijanskog pevanja, početaka višeglasja, Ars antiquae, Ars novae, franko-flamanske škole...

Međutim, nije to samo beskrajno nabrajanje podataka (opasnost koje je Abraham svestan i koju eksplicitno navodi u predgovoru)! Građa je tako organizovana da do izražaja posebno dolazi autorova težnja da prikaže kontinuum, kako vremenski, tj. istorijski, tako i prostorni. Čak i kada govori o pojavama koje su od čitaoca udaljene: vremenski (muzika starog sveta) ili geografski (muzika Istočne Azije) autor čini sve da mu tekst bude iscrpan i sveobuhvatan. On se ne bavi vrednovanjem autora i dela, nije kritičar, već znalac, koji svoja saznanja želi da podeli sa nama.
Zanimljiv je i Abrahamov odnos prema muzici pravoslavnog sveta. Iz nepoznatog razloga ova pojava je zanemarena, što je veoma neobično, posebno ako se zna da je autor neko ko je prevazišao uskogrudost evrocentrizma i bio spreman da uvidi vrednost drugačijih kultura i tradicija. U svakom slučaju, to je opomena nama da je potrebno preispitivati vlastite vrednosti i razmisliti koliko one mogu značiti u globalnom, svetskom kontekstu.
Oksfordska istorija muzike je nezaobilazna pre svega za studente muzike, jer ovom knjigom oni konačno dobijaju jedan pravi univerzitetski udžbenik. Takođe je namenjena i muzikolozima, istoričarima muzike, profesionalnim muzičarima, kao i svim intelektualno radoznalim čitaocima, pod uslovom da imaju izvesnog muzičkog obrazovanja, puno strpljenja i izuzetnu želju da u ovoj oblasti nešto saznaju.


Ostali naslovi iz oblasti: Istorija , , Knjige o muzici

Izdavač: Clio; 2001; Tvrd povez; latinica; 21 cm; 331 str.;