Međunarodna ekonomija

Branislav Pelević, Vladimir Vučković (autor)

Međunarodna ekonomija

rasprodato

U prvom delu knjige razmatraju se osnovne teorije koje objašnjavaju podsticaje medunarodnoj trgovini, kao i faktori koji utiču na njenu strukturu, pravce, obim i izvedene koristi. Izlaganja započinju jednostavnijim modelima komparativnih prednosti i završavaju se savremenim objašnjenjima trgovine na nesavršenom tržištu.

Međunarodna trgovinska politika se razmatra u svim njenim analitičkim aspektima, što znači da da se čitaoci upoznaju sa celinom efekata koji su rezultat primene carina, kvota, subvencija i drugih instrumenata trgovinske politike. Materija u ovom delu je podeljena po glavama shodno različitim tržištima na kojima se obavlja medunarodna trgovina.U trećem delu se razmatra problematika platnog bilansa kao svodnog računa celokupnih ekonomskih transakcija zemlje sa inostranstvom. Posle njegovog prikaza, dati su teorija i politika njegovog prilagođavanja. Poseban deo bavi se problematikom deviznih kurseva, pravilima i modalitetima njegovog formiranja, kao i oblicima njegovog ispoljavanja.

U četvrtom delu se najpre daje prikaz osnovnih karakteristika i trendova u međunarodnim ekonomskim odnosima. Sledi razmatranje problematike integracije robnih tokova, finansijskih tokova i tržišta rada, transnacionalnih korporacija i regionalnih ekonomskih integracije (naročito Evropske unije).

Peti deo je posvećen pitanjima institucionalizacije svetske privrede. Daje se pregled i analiza međunarodnih organizacija i institucija kao što su Svetska trgovinska organizacija, Međunarodni monetarni fond, Međunarodna banka za obnovu i razvoj sa svojim afilijacijama, Banka za međunarodne obračune, razvojne banke i Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija. Takođe, posebno je obrađena problematika institucionalizacije trgovine primarnim proizvodima, kao i ekonomskih organizacija razvijenih zemalja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Svetsko tržište , Svetska privreda
Ostali naslovi iz oblasti: Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2007; Tvrd povez; latinica; 24 cm; 599 str.; 978-86-403-0852-6;