Klasični drveni krovovi

Slobodan Ilić (autor)

Klasični drveni krovovi

rasprodato

Krov je peta fasada objekta. Štiti objekat od padavina, hladnoće, toplote i požara. On je osnov za postavljanje uređaja solarnog grejanja. Prostor ispod pokrivača krova – tavan, služi za stambene i slične prostorne namene.Krov je sastavljen iz dva osnovna dela, bez obzira na oblik građevine, i to:od krovnog pokrivača koji može biti različit zavisno od nagiba, dugotrajnosti i klimatskih uslova.Od krovne konstrukcije koja nosi pokrivač, a koja može biti različitog sklopa zavisno od oblika osnove, tzv.”gabarita” objekta.

Knjiga se sastoji iz 29 poglavlja: Prosti krovovi; Krovovi sa raspinjačama; Krovovi sa slemenjačom; Krovovi sa rožnjačama na pravim stolicama; Krovovi sa rožnjačama na kosim stolicama; Krovovi sa prostim vešaljkama/Krovovi sa šed konstrukcijom (izlomljeni)/Krovovi sa laternama/Krovovi sa tornjevima i kupolama; Mansardni krovovi; Složeni krovovi; Drvene tavanice; Krovni prozori; Termička izolacija; Pokrivanje ravnim biber-crepom; Pokrivanje ožljebljenim-falc crepom; Pokrivanje ćeramidom i kapelajima; Pokrivanje kamenim pločama; Pokrivanje slamom i trskom; Pokrivanje šindrom; Pokrivanje ter papirom; Pokrivanje limom i bakrom; Pokrivanje cement azbestnim pločama; Opšivanje krovnih delova limom; Oluci; Krojenje i obeležavanje krova; Drveno stepenište; Spojna sredtva (zavrtnji, ekseri, karike, konektori-kramponke, klamfe, čelični moždanici, metalne podveze, drveni moždanici i zaseci); Vrste opterećenja na krovu (sneg, vetar); Statički proračun; Dimenzionisanje: rogova, raspinjača, rožnjača, slemenjača, stubova, pajanti, kosnika, greda-tavanjača i veznih elemenata.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Građevinarstvo , Krovovi , Građevinski delovi i konstruktivni elementi , Građevinarstvo i konstrukcije uopšte , Drvene konstrukcije
Ostali naslovi iz oblasti: Građevinarstvo , , Arhitektura

Izdavač: Građevinska knjiga; 6. izdanje, 2003; latinica; 28x21 cm; 716 str.; 86-395-0342-7;