knjizara.com
Jasmina Grković-Mejdžor
Jasmina Grković-Mejdžor

J?smin? Grković-Mejdžor rođen? je 1959. Osnovnu školu i gimn?ziju z?vršil? u Novom S?du. Diplomir?l? južnoslovenske jezike n? Filozofskom f?kultetu u Novom S?du 1981, m?gistrir?l? 1984, doktorir?l? 1990.Redovni profesor n? Odseku z? srpski jezik i lingvistiku Filozofskog f?kultet? u Novom S?du. N? osnovnim studij?m? pred?je St?roslovenski jezik, Srpskoslovenski jezik i Uporednu gr?m?tiku slovenskih jezik?, n? postdiplomskim Istorijsku sint?ksu i Istorijsku leksikologiju. Gostujući profesor n? Filozofskom f?kultetu Univerzitet? u ??nj?luci.Dobitnik n?gr?de Fond? Aleks?ndr? ?elić? pri SANU z? n?jbolju obj?vljenu knjigu iz obl?sti n?uke o jeziku u 1994. (z? ml?de n?učne stv?r?oce), k?o i Povelje odbor? z? obiljež?v?nje petstote godišnjice prve ćiriličke št?mp?rije n? slovenskom jugu CANU, iste godine.Čl?n St?roslovenskog odbor? SANU i Odbor? odeljenj? z? književnost i jezik M?tice srpske. Čl?n red?kcije č?sopis? Zbornik M?tice srpske z? filologiju i lingvistiku i č?sopis? Prilozi prouč?v?nju jezik?.Rukovodil?c projekt? Istorij? srpskog jezik? (2002-) koji fin?nsir? Minist?rstvo n?uke i z?štite životne sredine Republike Srbije.?or?vil? n? studijskim us?vrš?v?njim? n? Drž?vnom univerzitetu Oh?j?, SAD, i u Institutu z? sl?vistiku ?ečkog univerzitet?. Učestvov?l? n? brojnim n?učnim skupovim? u zemlji i inostr?nstvu (Kolumbus, Kr?kov, Moskv?, Ohrid, Sofij? itd.).Knjige: Jezik Ps?ltir? iz št?mp?rije Crnojević? (1993), Spisi Dimitrij? K?nt?kuzin? i Bl?disl?v? Gr?m?tik? (1993), Đur?đ Crnojević, jeromon?h M?k?rije, Oktoih prvogl?snik, I-II (1996), Pit?nj? iz st?roslovenske sint?kse i leksike (2001).

autor Jasmina Grković-Mejdžor

2 naslova [prikazano 1-2]

Jasmina Grković-Mejdžor

Broširani povez, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007, ISBN: 978-86-7543-137-4, ćirilica
Knjiga "Spisi iz istorijske lingvistike" već naslovom upućuje čitaoca na pristup autora ovih redova proučavanju istorije jezika: istorija jezika ...
U korpu 3300 din

Jasmina Grković-Mejdžor

Broširani povez, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013, ISBN: 978-86-7543-269-2, ćirilica
Rukopis knjige ISTORIJSKA LINGVISTIKA (KOGNITIVNO-TIPOLOŠKE STUDIJE) nastao je kaorezultat dijahrono usmerenih kognitivno-tipoloških lingvističkih ...
U korpu 3300 din